บุคลากรทางการแพทย์

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

 1. Comparison of bladder and rectal doses between conventional 2D and 3D brachytherapy treatment planning in cervical cancer. Chottaweesak P1, Shotelersuk K*,1, Amornvichet N1, Khorprasert C1, Oonsiri P2. Biomedical Imaging and Intervention Journal.

 2. Songthong AP, Kannarunimit D, Chakkabat C, Lertbutsayanukul C. A randomized phase II/III study of adverse events between sequential (SEQ) versus simultaneous integrated boost (SIB) intensity modulated radiation therapy (IMRT) in nasopharyngeal carcinoma; preliminary result on acute adverse events. Radiat Oncol. 2015;10:166

 3. Songthong A, Chakkabat C, Kannarunimit D, Lertbutsayanukul C. Efficacy of intensity-modulated radiotherapy with concurrent carboplatin in nasopharyngeal carcinoma. Radiol Oncol. 2015 Mar 25;49(2):155-62. doi: 10.2478/raon-2014-0044. eCollection 2015.
 4. Anussara Songthong,Chakkapong Chakkabat,Danita Kannarunimit,Chawalit Lertbutsayanukul.
  Efficacy of Intensity-Modulated Radiotherapy with Concurrent Carboplatin in Nasopharyngeal Carcinoma. Radiology and Oncology. ISSN (Online) 1581-3207, DOI: 10.2478/raon-2014-0044, December 2014.
 5. Late effects and cosmetic results of simultaneous integrated boost versus sequential boost after conventional irradiation in breast-conserving therapy; outcome of 7 months follow-up. Raiyawa T, Lertbutsayanukul C, Rojpornpradit P. J Med Assoc Thai. 2009;92(3): 390-7.
 6. Management of intracranial germ cell tumors at the King Chulalongkorn Memorial Hospital. Raiyawa T, Khorprasert C, Lertbutsayanukul C, Seksan P, Sosothikul D, Amornfa J, Shotelersak K. J med Assoc Thai. 2012;95:1327-34.
 7. Volumetric modulated arc therapy dosimetry and treatment time compared with conventional intensity-modulated Radiotherapy for unresectable cholangiocarcinoma. Alisanant P, Raiyawa T, Suriyapee S, Oonsiri S. Asian Biomedicine. 2013;7:419-23.
 8. Skin Toxicity and Cosmesis after Hypofractionated Whole Breast Irradiation for Early Breast Cancer. Kitwadee Saksornchai MD, Prayuth Rojpornpradit MD, Kanjana Shotelersak MD, Chawalit Lertbutsayanukul MD, Chakkapong Chakkabat MD, Tassapong Raiyawa MD. J Med Assoc Thai 2012; 95 (2): 229-40.
 9. Dosimetric study of inverse-planed intensity modulated, forward-planned intensity modulated and
  conventional tangential techniques in breast conserving radiotherapy.
  Rongsriyam K, Rojpornpradit P,
  Lertbutsayanukul C, Sanghangthum T, Oonsiri S. J Med Assoc Thai. 2008 Oct;91(10):1571-82.
 10. Quality assurance for the alignment of the filed of radiotherapeutic treatment of cancer of head and neck.
  Prayuth Rojpornpradit, Sivalee Suriyapee, Saranya Lapanich. Chula Med J 2005;49,4:225-240.
 11. Results of radiation therapy for glottic cancer. Prayuth Rojpornpradit, Chonlakiet Khorprasert,
  Kanjana Chotlersuk, Prasert Lertsanguansinchai. Chula Med J 1998; 42,7: 495-504
 12. Results of Radiotherapy of Laryngeal Carcinoma at Chulalongkorn Hospital. Prayuth Rojpornpradit,
  Chonlakiet Khorprasert, Kanjana Apinonkul (Accepted for presentation at the 1995 Society of
  Radiation Oncology of Thailand Annual Scientific Meeting)
 13. Dosimetric study of inverse-planed intensity modulated, forward-planned intensity modulated and conventional tangential techniques in breast conserving radiotherapy. Rongsriyam K, Rojpornpradit P, Lertbutsayanukul C, Sanghangthum T, Oonsiri S. J Med Assoc Thai. 2008 Oct;91(10):1571-82.
 14. A two-year experience of implementing 3 dimensional radiation therapy and intensity-modulated radiation therapy for 925 patients in King Chulalongkorn Memorial Hospital. Lertbutsayanukul C, Shotelersuk K, Khorprasert C, Sanghangthum T, Oonsiri S, Ayuthaya II, Jumpangern C, Suriyapee S, Rojpornpradit P. J Med Assoc Thai. 2008 Feb;91(2):215-24.
 15. A randomized phase III trial of concurrent chemoradiotherapy in locally advanced cervical cancer: preliminary results. Veerasarn V, Lorvidhaya V, Kamnerdsupaphon P, Suntornpong N, Sangruchi S, Lertsanguansinchai P, Khorprasert C, Sookpreedee L, Udompunturak S, Gynecol Oncol. 2007 Jan; 104(1): 15-23.
 16. Preoperative capecitabine with pelvic radiotherapy for locally advanced rectal cancer (phase I trial). Veerasarn V, Phromratanapongse P, Lorvidhaya V, Lertsanguansinchai P, Lertbutsayanukul C, Panichevaluk A, Boonnuch W, Chinswangwatanakul V, Lohsiriwat D, Rojanasakul A, Thavichaigarn P, Jivapaisarnpong P. J Med Assoc Thai. 2006 Nov;89(11): 1874-84.
 17. Pain and quality of life of cancer patients: a multi-center study in Thailand. Thienthong S, Pratheepawanit N, Limwattananon C, Maoleekoonpairoj S, Lertsanguansinchai P, Chanvej L. J Med Assoc Thai. 2006 Aug; 89(8):1120-6.
 18. Pain and quality of life of cancer patients : A multi-center study in Thailand. Somboon Thienthong, Nutjaree Pratheepawanit, Chulaporn Limwattananon, Savitree Maoleekoonpairoj, Prasert Lertsanguansinchai, Laksamee Chanvej. J Med Assoc Thai 2006 ; 89,8 : 1120-1126.
 19. Intensity-modulated radiation therapy in head-and-neck cancer, first report in Thailand. Lertbutsayanukul C, Khorprasert C, Shotelersuk K, Jumpangern C, Sanghangthum T, Oonsiri S, Ayuthaya I, Suriyapee S, Wadwongtham W, Supanakorn S, Kerekanjanarong V, Rojpornpradit P. J Med Assoc Thai. 2006 Dec;89(12):2068-76.
 20. Intensity-modulated radiation therapy. Lertbutsayanukul C. Proceeding The 8th National Cancer Conference "Empowering Cancer Control for Healthy Thailand" 2005:28
 21. Quality assurance for the alignment of the filed of radiotherapeutic treatment of cancer of head and neck. Prayuth Rojpornpradit, Sivalee Suriyapee, Saranya Lapanich. Chula Med J 2005;49,4:225-240.
 22. Reducing radiation dose to pelvic small bowel in cervical cancer patients treated with Ir-192 intracavitary brachytherapy by using urinary bladded distension. Sukhaboon J, Shotelersuk K, Lertsanguansinchai P, Khorprasert C. J Med Assoc Thai. 2005 Sep; 88 Suppl 4:S200-6. 
 23. Reducing radiation dose to pelvic small bowel in cervical cancer patients treated with Ir-192 intracavitary brachytherapy by using urinary bladder distension. Jirasak Sukhaboon, Kanjana Shotelersuk, Prasert Lertsanguansinchai, Chonlakiet Khorprasert. J Med Assoc Thai 2005 ; 88,Suppl 4 : s200-s206
 24.  Reducing radiation dose to pelvic small bowel in cervical cancer patients treated with Ir-192 intracavitary brachytherapy by using urinary bladder distension. Sukhaboon J, Shotelersuk K, Lertsanguansinchai P, Khorprasert C. J Med Assoc Thai. 2005 Sep;88 Suppl 4:S200-6.
 25. Pattern of local-regional recurrence in patient with early breast cancer after mastectomy: an analysis of 357 cases at King Chulalongkorn Memorial Hospital. Lertsanguansinchai P, Lertbutsayanukul C, Chatamra K, Shotelersuk K, Voravud N, Khorprasert C. J Med Assoc Thai. 2004 Sep;87 Suppl 2:S168-74.
 26. Phase III randomized trial comparing LDR and HDR brachytherapy in treatment of cervical carcinoma. Lertsanguansinchai P, Lertbutsayanukul C, Shotelersuk K, Khorprasert C, Rojpornpradit P, Chottetanaprasith T, Srisuthep A, Suriyapee S, Jumpangern C, Tresukosol D, Charoonsantikul C. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2004 Aug 1;59(5):1424-31.
 27. A randomized phase III trial of concurrent chemoradiotherapy in locally advanced cervical cancer: 
  preliminary results. Veerasarn V, Lorvidhaya V, Kamnerdsupaphon P, Suntornpong N, Sangruchi S,
  Lertsanguansinchai P, Khorprasert C, Sookpreedee L, Udompunturak S. Gynecol Oncol. 2007 Jan;
  104(1):15-23.
 28. Reducing radiation dose to pelvic small bowel in cervical cancer patients treated with Ir-192 intracavitary
  brachytherapy by using urinary bladder distension.
   Sukhaboon J, Shotelersuk K, Lertsanguansinchai P,
  Khorprasert C. J Med Assoc Thai. 2005 Sep;88 Suppl 4:S200-6.
 29. Reduced recurrence of late hemorrhagic radiation cystitis by WF10 therapy in cervical cancer patients: 
  a multicenter, randomized, two-arm, open-label trial. Veerasarn V, Khorprasert C, Lorvidhaya V, Sangruchi S, Tantivatana T, Narkwong L, Kongthanarat Y, Chitapanarux I, Tesavibul C, Panichevaluk A, Puribhat S,Sangkittipaiboon S, Sookpreedee L, Lertsanguansinchai P, Phromratanapongse P, Rungpoka P, Trithratipvikul S, Lojanapiwat B, Ruangdilokrat S, Ngampanprasert P. Radiother Oncol. 2004 Nov;73(2):179-85.
 30. A Microcomputer Based Digital Radiotherapy Simulator at Chulalongkorn University. Chonlakiet Khorprasert, Chotika Jumpangern, Chulee Charoonsantikul : The Asean Journal of Radiology 2001;7:149-154
 31. A 11-year experience of radiation therapy for Medulloblastoma at King Chulalongkorn Memorial Hospital.Kanjana Shotelersuk, Prayuth Rojpornpradit, Chonlakiet Khorprasert, Prasert Lertsanguansinchai, Nopadol Asavametha. Chula Med J 2001 ; 45,9 : 755-765
 32. Eepstein-Barr Virus DNA in Serum/Plasma as a Tumor Marker for Nasopharyngeal Cancer.
  Kanjana Shotelersuk, Chonlakiet Khorprasert, Sairoong Sakdikul, Wichai Pornthanakasem,
  Narin Voravud, and Apiwat Mutirangura : Clinical Cancer Research  2000;6:1046-1051
 33. Filmless Radiotherapy Simulation at Chulalongkorn Hospital. Chonlakiet Khorprasert,
  Chotika Jumpangern, Chulee Jaroonsantikul  (Accepted for presentation at the 1999
  Society of Radiation Oncology of Thailand Annual Scientific Meeting)
 34. Three-dimensional Virtual Brachytherapy. Chonlakiet Khorprasert, Chotika Jumpangern,
  Chulee Jaroonsantikul (Accepted for presentation at the 1998 Society of Radiation Oncology
  of Thailand Annual Scientific Meeting)
 35. 3D conformal rachytherapy. C Khorprasert, C Jampangern, V Tosaporntrongchai
  Chula Med J 1998 ; 42,4 : 249-254
 36. High Dose Rate Brachytherapy in Benign Uterine Bledding Disorders. Chonlakiet Khorprasert,
  Chotika Jumpangern. The Asean Journal of Radiology Vol.4 No.3 1998
 37. ntergrated Software Tools for the Calculation in Radiotherapy. Chonlakiet Khorprasert ,
  Kanjana Shotelersuk, Chotika JumpangernI. The Asean Journal of Radiology Vol.3 No.1 1997
 38. Mechanical and Positioning Accuracy Measurements of Modified CT Simulation at Chulalongkorn Hospital. Chonlakiet Khorprasert, Kanjana Apionokul, Jongjin Pataramontree, Weena Swatdiswane. Journal of the Society of Radiation Oncology of Thailand Vol.2 No.1 1996
 39. Chulalongkorn University Radiation Oncology Web Page. Chonlakiet Khorprasert ,
  Kanjana Shotelersuk (Accepted for presentation at the 1996 Society of Radiation Oncology
  of Thailand Annual Scientific Meeting)
 40. Thai Radiation Oncology Database Management System. Chonlakiet Khorprasert,
  Prayuth Rojpornpradit, Suree Thitathan, et al. (Accepted for presentation at the
  1995 Radiological Society of Thailand Annual Scientific Meeting)
 41. Modified CT Simulation at Chulalongkorn Hospital. Chonlakiet Khorprasert.
  (Accepted for presentation at the 1995 Society of Radiation Oncology of
  Thailand Annual Scientific Meeting)
 42. Iridium Brachytherapy at Chulalongkorn Hospital. Chonlakiet Khorprasert, Prayuth Rojpornpradit,
  Suree Thitathan, et al. (Accepted for presentation at the 1995 Radiological Society of Thailand
  Annual Scientific Meeting)
 43. Results of Radiotherapy of Laryngeal Carcinoma at Chulalongkorn Hospital. Prayuth Rojpornpradit,
  Chonlakiet Khorprasert, Kanjana Apinonkul. (Accepted for presentation at the 1995 Society of Radiation
  Oncology of Thailand Annual Scientific Meeting)
 44. Result of Radical and Adjunctive Radiotherapy of Esophageal Carcinoma. Prayuth Rojpornpradit,
  Suree Thitathan, Prasert Lertsanguansinchai, Prabhatsron Rajapiti, Nopadol Asavametha,
  Chonlakiet Khorprasert. Chulalongkorn Medical Journal 1993; 37: 631-638
 45. Clinical Application of 3-Dimensional Treatment Planning at Chulalongkorn Hospital.
  Chonlakiet Khorprasert, Prayuth Rojpornpradit. (Accepted for presentation at the 1992
  Society of Radiation Oncology of Thailand Annual Scientific Meeting)
 46. A two-year experience of implementing 3 dimensional radiation therapy and intensity-modulated 
  radiation therapy for 925 patients in King Chulalongkorn Memorial Hospital. Lertbutsayanukul C,
  Shotelersuk K, Khorprasert C, Sanghangthum T, Oonsiri S, Ayuthaya II, Jumpangern C, Suriyapee S,
  Rojpornpradit P. J Med Assoc Thai. 2008 Feb;91(2):215-24.
 47. Intensity-modulated radiation therapy in head-and-neck cancer, first report in Thailand.
  Lertbutsayanukul C, Khorprasert C, Shotelersuk K, Jumpangern C, Sanghangthum T, Oonsiri S,
  Ayuthaya II, Suriyapee S, Wadwongtham W, Supanakorn S, Kerekanjanarong V, Rojpornpradit P.
  J Med Assoc Thai. 2006 Dec;89(12):2068-76.
 48. Reducing radiation dose to pelvic small bowel in cervical cancer patients treated with Ir-192 intracavitary
  brachytherapy by using urinary bladder distension.
   Sukhaboon J, Shotelersuk K, Lertsanguansinchai P,
  Khorprasert C. J Med Assoc Thai. 2005 Sep;88 Suppl 4:S200-6.
 49. Pattern of local-regional recurrence in patient with early breast cancer after mastectomy: 
  an analysis of 357 cases at King Chulalongkorn Memorial Hospital. Lertsanguansinchai P,
  Lertbutsayanukul C, Chatamra K, Shotelersuk K, Voravud N, Khorprasert C. J Med Assoc Thai.
  2004 Sep;87 Suppl 2:S168-74.
 50. Phase III randomized trial comparing LDR and HDR brachytherapy in treatment of cervical carcinoma.
  Lertsanguansinchai P, Lertbutsayanukul C, Shotelersuk K, Khorprasert C, Rojpornpradit P, Chottetanaprasith T,
  Srisuthep A, Suriyapee S, Jumpangern C, Tresukosol D, Charoonsantikul C. Int J Radiat Oncol Biol Phys.
   2004 Aug 1;59(5):1424-31.
 51. Result of Radiation Therapy in Stage IB Cervical Carcinoma at King Chulalongkorn Memorial Hospital:
  Fifteen-Year Experience. Chawalit Lertbusayanukul, Prasert Lertsanguansinchai, Kanjana Shotelersuk,
  Chonlakiet Khorprasert, Prayuth Rojpornpradit, Nopadol Asavametha, Jongjin Pataramontree,
  Sivalee Suriyapee, Damrong Tresukosol, Wichai Termrungruanglert. J Med Assoc Thai 2001;
  84(Suppl.1): S216-S227
 52. Human Papillomavirus DNA in plasma of patients with cervical cancer. Wichai Pornthanakasem,
  Kanjana Shotelersuk, Wichai Termrungruanglert, Narin Voravud, Somchai Niruthisard, Apiwat Mutirangura:
  BMC Cancer 2001;1(1):2 ( http://www.biomedcentral.com/1471-2407/1/2 )
 53. Abdominal Wall Compression and Prone Position effectively displace pelvic small bowel and
  reduce irradiated volume. Kanjana Shotelersuk, Varajin Boonkong. The Asean Journal of Radiology
  2001; 7(1): 71-80
 54. The Current Status of Radiation Oncology in Thailand. Kanjana Shotelersuk Proceeding of
  an International Conference on Immunology and Oncology organized by The United States-Vietnam
  Foundation and held in Hanoi, Vietnam, May 10-11, 2001 2001: 22-24
 55. Epstein-Barr virus DNA in serum/plasma as a tumor marker for nasopharygeal cancer.
  Kanjana Shotelersuk, Chonlakiet Khorprasert, Sairoong Sakdikul, Wichai Pornthanakasem,
  Narin Voravud, Apiwat Mutirangura: Clin. Cancer Res. 2000 Mar; 6:1046-1051
 56. Role of radiotherapy in Retinoblastoma. Kanjana Shotelersuk Proceeding of
  The 41st Annual Scientific Meeting organized by Faculty of Medicine,
  Chulalongkorn University and held at Chulalongkorn Hospital, March 20-24,
  2000: 549-554
 57. A Review of Treatment in Retinoblastoma. Kanjana Shotelersuk: Journal of the Society of
  Radiation Oncology of Thailand 2000; 6(1-3): 32-46
 58. Results of Radiation Therapy for Glottic Cancer. Prayuth Rojpornpradit, Chonlakiet Khorprasert,
  Kanjana Shotelersuk, Prasert Lertsanguansinchai.  Chula Med J 1998 Dec; 42(12): 1079-90
 59. SVC syndrome in King Chulalongkorn Memorial Hospital. Harit Suwanrusme, Virote Sriuranpong,
  Kanjana Apinonkul, Narin Voravud: Chula Med J 1998 Dec; 42(12):1079-90
 60. Intergrated Software Tools for the Calculation in Radiotherapy. Chonlakiet Khorprasert,
  Kanjana Shotelersuk, Chotika Jumpangern: The Asean Journal of Radiology Vol.3 No.1 1997
 61. Mechanical and Positioning Accuracy Measurements of Modified CT Simulation at
  Chulalongkorn Hospital. Chonlakiet Khorprasert, Kanjana Apinonkul, Jongjin Pataramontree,
  Weena Swatdiswane: Journal of the Society of Radiation Oncology of Thailand Vol.2 No.1 1996
 62. Abdominal wall compression and prone position reduce irradiated volume and replace pelvic
  small bowel. Kanjana Shotelersuk, Suree Thitathan, Chonlakiet Khorprasert, et al.
  (Accepted for presentation at the 1995 Radiological Society of Thailand Annual Scientific Meeting)
 63. Results of Radiotherapy in Laryngeal Carcinoma in Chulalongkorn Hospital. Prayuth Rojpornpradit,
  Chonlakiet Khorprasert, Kanjana Shotelersuk. (Accepted for presentation at the 1995 Society of Radiation
  Oncology of Thailand Annual Scientific Meeting)
 64. A two-year experience of implementing 3 dimensional radiation therapy and intensity-modulated radiation
  therapy for 925 patients in King Chulalongkorn Memorial Hospital.
   Lertbutsayanukul C, Shotelersuk K,
  Khorprasert C, Sanghangthum T, Oonsiri S, Ayuthaya II, Jumpangern C, Suriyapee S, Rojpornpradit P.
  J Med Assoc Thai. 2008 Feb;91(2):215-24.
 65. Measurements of patient’s setup variation in intensitymodulated radiation therapy of head and
  neck cancer using electronic portal imaging device. Naiyanet N, Oonsiri S, Lertbutsayanukul C,
  Suriyapee S. Biomed Imaging Interv J 2007; 3(1):e30
 66. Intensity-modulated radiation therapy in head-and-neck cancer, first report in Thailand.
  Lertbutsayanukul C, Khorprasert C, Shotelersuk K, Jumpangern C, Sanghangthum T, Oonsiri S,
  Ayuthaya II, Suriyapee S, Wadwongtham W, Supanakorn S, Kerekanjanarong V, Rojpornpradit P.
  J Med Assoc Thai. 2006 Dec;89(12):2068-76.
 67. Results of radiation therapy in stage IB cervical carcinoma at King Chulalongkorn Memorial Hospital;
  fifteen-year experience. Lertbutsayanukul C, Lertsanguansinchai P, Shotelersuk K, Khorprasert C,
  Rojpornpradith P, Asavametha N, Pataramontree J, Suriyapee S, Tresukosol D, Termrungruanglert W. 
  J Med Assoc Thai. 2001 Jun;84 Suppl 1:S216-27
 68. Dose measurement of total scalp radiation treatment using lateral photon-electron technique.
  Lertbutsayanukul C, Jumpangern C, Charoonsantikul C, Sanghangthum T, Suriyapee S.
  Asean Journal of Radiology 2005; 11(2):67-74
 69. Survival analysis of stage I-IIIA breast cancer patients treated with mastectomy; 11-year experience
  in King Chulalongkorn Memorial Hospital. Lertbutsayanukul C, Lertsanguansinchai P, Shotelersuk K,
  Khorprasert C, Suriyapee S, Sangsubhan C, Navicharern P. Asean Journal of Radiology 2005; 11(2):85-96
 70. Intensity-modulated radiation therapy. Lertbutsayanukul C. Proceeding The 8th National Cancer Conference

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 8 5 0 9 0 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์