บุคลากรทางการแพทย์

บทเรียนการรักษามะเร็งและรังสีรักษา

ลำดับ บทเรียนเรื่อง เรียบเรียงโดย ดาวน์โหลด
ลำดับ1 บทเรียนเรื่องMedulloblastoma in Children เรียบเรียงโดยอ.พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา download
ลำดับ2 บทเรียนเรื่องมะเร็งในเด็ก เรียบเรียงโดยอ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ และรศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์ download
ลำดับ3 บทเรียนเรื่องการฉายรังสีร่วมพิกัดในโรคมะเร็งแพร่กระจายมายังกระดูกสันหลัง เรียบเรียงโดยอ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ4 บทเรียนเรื่องการจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI simulation) เรียบเรียงโดย อ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ5 บทเรียนเรื่องมะเร็งกระเพาะอาหาร เรียบเรียงโดยอ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ6 บทเรียนเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดจากโรคมะเร็ง เรียบเรียงโดยอ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ7 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาในผู้ป่วยเด็ก Hodgkin Lymphoma เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ8 บทเรียนเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ9 บทเรียนเรื่องการฉายรังสีเฉพาะส่วนสำหรับการรักษามะเร็งเต้านมระยะแรก เรียบเรียงโดยอ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย download
ลำดับ10 บทเรียนเรื่องมะเร็งหลังโพรงจมูก เรียบเรียงโดยอ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ11 บทเรียนเรื่องการรักษา Hodgkin lymphoma (HL) เรียบเรียงโดยนายแพทย์ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ12 บทเรียนเรื่องการรักษา Non-Hodgkin lymphoma (NHL) เรียบเรียงโดยนายแพทย์ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ13 บทเรียนเรื่องรังสีรักษาและเคมีบำบัด เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ14 บทเรียนเรื่องหลักการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ15 บทเรียนเรื่องการฉายรังสีแบบปรับความเข้มเพื่อการรักษาเนื้องอกในสมอง เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ16 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีเคมีบำบัดในการรักษามะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ17 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาและเคมีบำบัดในมะเร็งมดลูก เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ18 บทเรียนเรื่องรังสีเคมีบำบัดและการฉายรังสี 3 มิติแบบปรับความเข้มในการรักษามะเร็งกล่องเสียงชนิดสงวนอวัยวะ เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ19 บทเรียนเรื่องบทบาทของ PET/CT ในการวางแผนการฉายรังสี เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ20 บทเรียนเรื่องรังสีรักษาร่วมสมัย เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
BACK   123   NEXT

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

4 0 8 5 9 5 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์