บุคลากรทางการแพทย์

บทเรียนการรักษามะเร็งและรังสีรักษา

ลำดับ บทเรียนเรื่อง เรียบเรียงโดย ดาวน์โหลด
ลำดับ21 บทเรียนเรื่องหลักการในการรักษาด้วยรังสีในมะเร็งหลอดอาหาร เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล,อ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์ download
ลำดับ22 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาในมะเร็งเต้านมชนิด Triple negative (TNBC) เรียบเรียงโดยอ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย download
ลำดับ23 บทเรียนเรื่องการฉายรังสีร่วมพิกัดในผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจายไปปอด เรียบเรียงโดย อ.พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต download
ลำดับ24 บทเรียนเรื่องบทบาทของการฉายรังสีร่วมพิกัดในการรักษามะเร็งแพร่กระจายไปตับ เรียบเรียงโดยอ.ดร.พญ.ณปภัช อมรวิเชษฐ์ download
ลำดับ25 บทเรียนเรื่องPractical points and updates in management of brain metastases เรียบเรียงโดยอ.นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์ download
ลำดับ26 บทเรียนเรื่องMedulloblastoma in Children เรียบเรียงโดยอ.พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา download
ลำดับ27 บทเรียนเรื่องมะเร็งในเด็ก เรียบเรียงโดยอ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ และรศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์ download
ลำดับ28 บทเรียนเรื่องการฉายรังสีร่วมพิกัดในโรคมะเร็งแพร่กระจายมายังกระดูกสันหลัง เรียบเรียงโดยอ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ29 บทเรียนเรื่องการจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI simulation) เรียบเรียงโดย อ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ30 บทเรียนเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดจากโรคมะเร็ง เรียบเรียงโดยอ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ31 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาในผู้ป่วยเด็ก Hodgkin Lymphoma เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ32 บทเรียนเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ33 บทเรียนเรื่องการฉายรังสีเฉพาะส่วนสำหรับการรักษามะเร็งเต้านมระยะแรก เรียบเรียงโดยอ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย download
ลำดับ34 บทเรียนเรื่องการรักษา Hodgkin lymphoma (HL) เรียบเรียงโดยนายแพทย์ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ35 บทเรียนเรื่องการรักษา Non-Hodgkin lymphoma (NHL) เรียบเรียงโดยนายแพทย์ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ36 บทเรียนเรื่องรังสีรักษาและเคมีบำบัด เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ37 บทเรียนเรื่องหลักการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ38 บทเรียนเรื่องการฉายรังสีแบบปรับความเข้มเพื่อการรักษาเนื้องอกในสมอง เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ39 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีเคมีบำบัดในการรักษามะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ40 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาและเคมีบำบัดในมะเร็งมดลูก เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
BACK   1234   NEXT

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 4 8 2 9 3 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์