บุคลากรทางการแพทย์

บทเรียนการรักษามะเร็งและรังสีรักษา

ลำดับ บทเรียนเรื่อง เรียบเรียงโดย ดาวน์โหลด
ลำดับ41 บทเรียนเรื่องรังสีเคมีบำบัดและการฉายรังสี 3 มิติแบบปรับความเข้มในการรักษามะเร็งกล่องเสียงชนิดสงวนอวัยวะ เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ42 บทเรียนเรื่องบทบาทของ PET/CT ในการวางแผนการฉายรังสี เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ43 บทเรียนเรื่องรังสีรักษาร่วมสมัย เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ44 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาในมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ45 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาและเคมีบำบัดในมะเร็งรูทวาร เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ46 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาและเคมีบำบัดใน Rhabdomyosarcoma เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ47 บทเรียนเรื่องการฉายรังสีซ้ำในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอกำเริบเฉพาะที่ เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ48 บทเรียนเรื่องบทบาทของการฉายรังสีแบบ 3 มิติและแบบปรับความเข้มในการรักษามะเร็งเต้านม เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ49 บทเรียนเรื่องNeoadjuvant chemoradiation followed by surgery for treatment of esophageal cancer เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ50 บทเรียนเรื่องCentral nervous system tumors เรียบเรียงโดยผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ download
ลำดับ51 บทเรียนเรื่องRadiation oncology in Thailand เรียบเรียงโดยผศ.นพ.นพดล อัศวเมธา download
ลำดับ52 บทเรียนเรื่องมะเร็งปอด เรียบเรียงโดยรศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์ download
ลำดับ53 บทเรียนเรื่องPediatric radiation oncology เรียบเรียงโดยรศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์ download
ลำดับ54 บทเรียนเรื่องBreast cancer เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย download
ลำดับ55 บทเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้อย่างไร เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย download
ลำดับ56 บทเรียนเรื่องHodgkin's disease เรียบเรียงโดยรศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์ download
ลำดับ57 บทเรียนเรื่องมะเร็งเต้านม บทบาทของเคมีบำบัดและฮอร์โมน เรียบเรียงโดยผศ.นพ.ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์ download
ลำดับ58 บทเรียนเรื่องHead and neck cancers เรียบเรียงโดยผศ.นพ.ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์ download
ลำดับ59 บทเรียนเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย download
ลำดับ60 บทเรียนเรื่องรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย download
BACK   1234   NEXT

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 4 8 2 8 7 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์