บุคลากรทางการแพทย์

บทเรียนการรักษามะเร็งและรังสีรักษา

ลำดับ บทเรียนเรื่อง เรียบเรียงโดย ดาวน์โหลด
ลำดับ21 บทเรียนเรื่องการฉายรังสีร่วมพิกัดในโรคมะเร็งแพร่กระจายมายังกระดูกสันหลัง เรียบเรียงโดยอ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ22 บทเรียนเรื่องการจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI simulation) เรียบเรียงโดย อ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ23 บทเรียนเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดจากโรคมะเร็ง เรียบเรียงโดยอ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ24 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาในผู้ป่วยเด็ก Hodgkin Lymphoma เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ25 บทเรียนเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ26 บทเรียนเรื่องการฉายรังสีเฉพาะส่วนสำหรับการรักษามะเร็งเต้านมระยะแรก เรียบเรียงโดยอ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย download
ลำดับ27 บทเรียนเรื่องการรักษา Hodgkin lymphoma (HL) เรียบเรียงโดยนายแพทย์ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ28 บทเรียนเรื่องการรักษา Non-Hodgkin lymphoma (NHL) เรียบเรียงโดยนายแพทย์ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ29 บทเรียนเรื่องรังสีรักษาและเคมีบำบัด เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ30 บทเรียนเรื่องหลักการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ31 บทเรียนเรื่องการฉายรังสีแบบปรับความเข้มเพื่อการรักษาเนื้องอกในสมอง เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ32 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีเคมีบำบัดในการรักษามะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ33 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาและเคมีบำบัดในมะเร็งมดลูก เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ34 บทเรียนเรื่องรังสีเคมีบำบัดและการฉายรังสี 3 มิติแบบปรับความเข้มในการรักษามะเร็งกล่องเสียงชนิดสงวนอวัยวะ เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ35 บทเรียนเรื่องบทบาทของ PET/CT ในการวางแผนการฉายรังสี เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ36 บทเรียนเรื่องรังสีรักษาร่วมสมัย เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ37 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาในมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ38 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาและเคมีบำบัดในมะเร็งรูทวาร เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ39 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาและเคมีบำบัดใน Rhabdomyosarcoma เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ40 บทเรียนเรื่องการฉายรังสีซ้ำในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอกำเริบเฉพาะที่ เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
BACK   123   NEXT

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 7 5 1 1 1 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์