คำถามที่พบบ่อย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

การใช้ฮอร์โมนทดแทนหลังจากหมดประจำเดือนกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการรักษามะเร็งซึ่งได้มีการฟอร์เวิร์ดทาง email มานานหลายปี

ยาคุมกำเนิดและความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง (Oral contraceptives and cancer risk)

การใช้ฮอร์โมนทดแทนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

มะเร็งระยะแพร่กระจายและการดูแลแบบประคับประคอง

การตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งหรือการตรวจสุขภาพมีประโยชน์จริงหรือ

การให้ยาเจาะจงเซลล์มะเร็ง (Targeted Cancer Therapies)

พันธุกรรมเกี่ยวข้องกับมะเร็งอย่างไร

ภาวะโรคอ้วน (obesity) และโรคมะเร็ง (cancer)

ระยะของโรคมะเร็ง (Stage of Cancer)

ระดับของเนื้องอก (Grading of tumor)

สารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker)

มะเร็งหายได้หรือไม่ และหายหรือไม่หายขึ้นกับอะไร

วัคซีนและการป้องกันมะเร็ง

การสูบบุหรี่กับโรคมะเร็ง

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์