ข่าวสารและเหตุการณ์ไปฝังแร่ที่เมืองจีนมาหรือเปล่า

คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง

ภาพความสำเร็จการจัดประชุมวิชาการ

 ภาพความสำเร็จในการจัดประชุมวิชาการสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมมากมาย

การ์ตูนอนิเมชันเพื่อการเข้าใจง่ายๆ ก่อนมาฉายรังสีที่ รพ.จุฬาฯ

 ดูเลย! แล้วจะรู้ว่ารักษามะเร็งไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

การ์ตูนอนิเมชัน เพื่อผู้ป่วยเด็กที่ต้องมารับการฉายรังสี

ถ้าเด็กๆ ต้องมาฉายรังสีจะต้องปฏิบัติตัวและเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ติดตามชมได้เลย.... โดย สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

BACK   12   NEXT

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 4 1 7 4 2 5

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์