ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ: รังสีศัลยกรรม หรือ รังสีร่วมพิกัด

การฉายรังสีศัลยกรรมหรือรังสีร่วมพิกัด เป็นเทคนิคการฉายรังสีแบบพิเศษ เหมาะกับเนื้องอกหรือก้อนมะเร็งขนาดเล็กบางตำแหน่ง โดยเทคนิคนี้เป็นการใช้รังสีปริมาณสูง ที่แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว มีโอกาสควบคุมโรคเฉพาะที่ได้ดี และเกิดผลข้างเคียงต่ำ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการรักษาที่เห็นผลดีที่สุด
Cr. ติดจอ ฬ.จุฬา

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์