โรคมะเร็ง

มะเร็งของกระดูก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็งกระดูก

มะเร็งของกระดูก เป็นมะเร็งที่พบได้น้อยมาก แต่ถ้าเกิดเป็นแล้วอาการมักจะรุนแรงและกระจายไปสู่อวัยวะอื่นได้รวดเร็วมาก ส่วนใหญ่จะพบในคนอายุต่ำกว่า 35 ปี พบได้มากที่สุดในช่วงอายุ 10-20 ปี

สาเหตุ

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน แต่มีสาเหตุบางประการซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดมะเร็งของกระดูกได้ เช่น

- มะเร็งของกระดูกมักเป็นหลังจากกระดูกได้รับอันตราย เช่น หกล้มกระแทกถูกกระดูกบริเวณ นั้นมาก่อน พอมาเอกซเรย์ ก็จะพบว่าเป็นมะเร็งของกระดูก ซึ่งเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนแล้ว แต่ยังไม่มีอาการอะไรแสดงออกมา

- ผู้ที่ได้รับสารกัมมันตรังสีบางอย่าง เช่น เรเดียม สตรอนเชียม จะมีโอกาสเป็นมะเร็งของกระดูกได้มากกว่าคนธรรมดา

การป้องกัน

เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งกระดูก การป้องกันที่สามารถทำได้คือการป้องกันสาเหตุเสริม ซึ่งอาจเป็น ปัจจัยทำให้เกิดโรคมะเร็งกระดูก คือ ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดกับกระดูก เช่น หกล้ม การเล่นกีฬา ฯลฯ พยายามหลีกเลี่ยงหรือ หาทางป้องกันไม่ให้สัมผัสกับสารกัมมันตรังสีต่างๆ

อาการ

- มีก้อนแข็ง หรือปุ่มยื่นออกมาจากกระดูก และจะไม่เจ็บในระยะแรก

- ก้อนจะโตเร็วขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้เกิดอาการปวดกระดูก

- ผิวหนังที่หุ้มกระดูกบริเวณที่เป็นมะเร็งจะบวมขึ้น ตึง

- เส้นเลือดรอบๆ จะโป่งพอง และมีความร้อนสูงกว่าบริเวณอื่นๆ

- บางรายเมื่อเป็นมากขึ้น จะตามมาด้วยอาการกระดูกหักแตกได้ง่ายจากการกระทบกระเทือนเพียงเบาๆ เล็กน้อย

การวินิจฉัย

- แพทย์จะตรวจร่างกายอย่างละเอียด

- อาศัยเอ็กซเรย์ร่วมด้วย

- ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจดูทางพยาธิวิทยา เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ

การรักษา

การรักษาโดยการผสมผสานกันหลายๆ วิธี เช่นการผ่าตัดร่วมกับฉายรังสี หรือการฉายรังสีร่วมกับ การให้ยาเคมี ทั้งนี้ตาม ความเหมาะสม ซึ่งแพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

- การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด เนื่องจากมะเร็งกระดูกตอบสนองดีต่อยาเคมีบำบัด ดังนั้นอาจพิจารณาให้ยาเคมีบำบัดเป็นการ รักษาอันดับแรกแล้วตามด้วยการผ่าตัด เพื่อจะกำจัดตัวโรค และเพื่อดูผลการตอบสนองของโรคต่อยาเคมีบำบัด

- การผ่าตัด โดยตัดเอากระดูกชิ้นที่เป็นมะเร็งออกทั้งอัน เช่น ผ่าตัดแขน หรือขาทิ้ง หรือตัดกระดูกขากรรไกรออกแล้วทำ ศัลยกรรมตกแต่งภายหลัง

- การฉายรังสี เป็นวิธีรักษาเสริมในรายที่ไม่สามารถผ่าตัดเอาเนื้อมะเร็งออกได้หมดหรือเป็นการรักษาในรายที่ไม่สามารถ ผ่าตัดได้

- มะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะอื่น อาจให้การรักษาด้วยรังสีและ/หรือให้ยาเคมี เป็นการรักษา เพื่อประคับประคอง ทุเลาความ เจ็บปวด ลดขนาดของมะเร็งลง

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

3 2 3 4 0 7 2

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์