โรคมะเร็ง

มะเร็งของอัณฑะ

ข้อมูลทั่วไปของมะเร็งอัณฑะ

1. เป็นมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อในอัณฑะ แบ่งเป็น ชนิดเซมิโนมา และชนิดไม่ใช่เซมิโนมา

2. เซมิโนมาจะมีการพยากรณ์โรคดีกว่า และตอบสนองต่อรังสีได้ดีกว่าไม่ใช่เซมิโนมา

3. ชนิดไม่ใช่เซมิโนมา จะมีการเจริญและแพร่กระจายได้เร็วกว่าเซมิโนมา

4. ประวัติที่บ่งชี้ว่าอาจเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งอัณฑะ

    - ลูกอัณฑะไม่ลงถุงอัณฑะ (ทองแดง)

    - มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งอัณฑะ

    - เป็นโรคกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์

     - เป็นชาวผิวขาว

อาการที่อาจบ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งอัณฑะ

    - คลำได้ก้อน ไม่เจ็บในถุงอัณฑะ

    - ปวดหน่วง ๆ บริเวณหัวหน่าว หรือขาหนีบ

    - มีน้ำในถุงอัณฑะขึ้นมาอย่างฉับพลัน

    - ปวดในถุงอัณฑะ

การตรวจและวินิจฉัยมะเร็งอัณฑะ

1. การตรวจร่างกาย

2. อัลตราซาวด์

3. การเจาะเลือดเพื่อดูสารบ่งชี้ในเลือด เช่น alpha-fetoprotein, beta-hCG, LDH

ระยะต่าง ๆ ของมะเร็งอัณฑะ

ระยะที่ 0 : พบเซลล์ผิดปกติในท่อที่สร้างอสุจิในอัณฑะ

ระยะที่ 1: -1A:มะเร็งอยู่เฉพาะเนื้อเยื่อชั้นในของอัณฑะ สารบ่งชี้ในเลือดยังปกติ

-1B:มะเร็งเริ่มกระจายไปที่เส้นเลือด ท่อน้ำเหลืองภายในอัณฑะ หรือไปที่เนื้อเยื่อชั้นนอกของอัณฑะหรืออยู่ในเสปอมาติกคอร์ด หรือถุงอัณฑะ สารบ่งชี้ในเลือดปกติ

-1S:เหมือนระยะ 1B แต่สารบ่งชี้ในเลือดเริ่มสูง

 ระยะที่ 2 : -2A : มะเร็งอยู่ที่อัณฑะหรือสเปอร์มาติกคอร์ดหรือถุงอัณฑะ   และกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองในท้อง 5 ต่อม ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 2 cm   สารบ่งชี้ปกติหรือสูงเล็กน้อย

-2B : มะเร็งอยู่ที่อัณฑะหรือสเปอร์มาติกคอร์ดหรือถุงอัณฑะ และกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองในท้อง 5 ต่อม และอย่างน้อยหนึ่งต่อมมีขนาดใหญ่กว่า 2 cm  แต่ไม่เกิน 5 cm หรือกระจายไปต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องมากกว่า 5 ต่อม โดยมีขนาดไม่เกิน 5 cm สารบ่งชี้ปกติหรือสูงเล็กน้อย

-2C : มะเร็งอยู่ที่อัณฑะหรือสเปอร์มาติกคอร์ดหรือถุงอัณฑะ และกระจาย ไปที่ต่อมน้ำเหลืองในท้องมีขนาดใหญ่กว่า 5 cm. สารบ่งชี้ปกติหรือสูงเล็กน้อย

ระยะที่ 3 : -3A : มะเร็งอยู่ที่อัณฑะหรือสเปอร์มาติกคอร์ดหรือถุงอัณฑะ และอาจ แพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องหรือที่อื่น ๆ และที่ปอด สารบ่งชี้ปกติหรือสูงเล็กน้อย

-3B : มะเร็งอยู่ที่อัณฑะหรือสเปอร์มาติกคอร์ดหรือถุงอัณฑะ และอาจ แพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องหรือที่อื่น ๆ และที่ปอด สารบ่งชี้ปกติถึงสูง

-3C : มะเร็งอยู่ที่อัณฑะหรือสเปอร์มาติกคอร์ดหรือถุงอัณฑะ และอาจ แพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องหรือที่อื่น ๆ และที่ปอด สารบ่งชี้สูงถึงสูงมาก


การรักษามะเร็งอัณฑะ

ระยะที่ 1 : ใช้การผ่าตัดอัณฑะ อาจร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องและอาจให้ยาเคมี บำบัดในกลุ่มที่มีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูง และติดตามโรคในระยะยาว

ระยะที่ 2 : ใช้การผ่าตัดอัณฑะร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองหรือฉายรังสีที่ต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง ร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัด และติดตามโรคในระยะยาว

ระยะที่ 3 : ใช้การผ่าตัดอัณฑะตามด้วยการให้ยาเคมีบำบัด

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

3 2 3 4 0 5 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์