โรคมะเร็ง

มะเร็งองคชาต

องคชาต คือ อวัยวะรูปทรงแท่ง ทำหน้าที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายและขับปัสสาวะ ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อที่ทำให้องคชาตแข็งตัว โดยเป็นเนื้อเยื่อเรียงตัวเป็นแถวยาวสองแถวด้านข้างเป็นส่วนใหญ่ขององคชาต และเนื้อเยื่อส่วนที่คล้ายฟองน้ำอยู่ตรงกลางล้อมรอบท่อปัสสาวะ

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

3 2 3 4 0 3 2

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์