โรคมะเร็ง

มะเร็งกล่องเสียงและคอหอยส่วนล่าง

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็งกล่องเสียง

1. เป็นมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อของกล่องเสียง

2. การสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งกล่องเสียง

อาการที่อาจบ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียง

- เจ็บคอ หรือไอเรื้อรัง

- เจ็บขณะกลืน

- รู้สึกเหมือนมีก้อนในลำคอ

- เสียงแหบ

การตรวจและวินิจฉัยโรคมะเร็งกล่องเสียง

1 การตรวจร่างกายและส่องกล้อง

2. การใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือเอ็มอาร์ไอ

3. การกลืนแป้งแบเรี่ยม

ระยะต่างๆ ของมะเร็งกล่องเสียง

ระยะที่ 0: มะเร็งอยู่เฉพาะบริเวณเยื่อบุผิวของกล่องเสียง

ระยะที่ 1: มะเร็งอยู่เฉพาะบริเวณกล่องเสียง

ระยะที่ 2: มะเร็งเริ่มลุกลามไปมากกว่า 1 จุด ของกล่องเสียง

ระยะที่ 3: มะเร็งเริ่มลุกลามมากขึ้น สายเสียงไม่ขยับมีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองที่คอข้างเดียวกัน ขนาดเล็กกว่า 3 cm.

ระยะที่ 4: มะเร็งลุกลามออกนอกกล่องเสียงไปยังกระดูกอ่อนข้างเคียงหลอดอาหาร หลอดลม เส้นเลือดใหญ่ที่คอ หรือกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอ ขนาดมากกว่า 6 cm หรือมีการกระจายไปที่ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

การรักษามะเร็งกล่องเสียง

ระยะที่ 1: ใช้การฉายรังสีอย่างเดียว หรือการผ่าตัดกล่องเสียงบางส่วน

ระยะที่ 2: ใช้การฉายรังสีอย่างเดียว หรือการผ่าตัดกล่องเสียงบางส่วน

ระยะที่ 3: ใช้การผ่าตัดร่วมกับการฉายรังสี

ระยะที่ 4: ใช้การผ่าตัดกล่องเสียงทั้งหมดร่วมกับการฉายรังสี

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

3 2 3 4 0 6 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์