โรคมะเร็ง

มะเร็งตับอ่อน

ตับอ่อนคืออะไร

ตับอ่อนคืออวัยวะแบนๆ ขนาด 6 นิ้ว วางตัวอยู่ในช่องท้อง อยู่ระหว่างกระเพาะอาหารและแนวกระดูกสันหลัง ประกอบไปด้วยต่อมมากมาย มีหน้าที่ที่สำคัญคือ ผลิตน้ำย่อยให้แก่ระบบย่อยอาหาร และผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลื่อด จุดที่มักจะเกิดมะเร็งนั้นส่วนมากถึง 95% จะกลายมาจากตัวเซลล์ของต่อมส่วนที่ผลิตน้ำย่อยนั่นเอง

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

3 2 3 4 0 7 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์