โรคมะเร็ง

มะเร็งช่องปาก

ช่องปาก ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ เช่น ริมฝีปาก, กระพุ้งแก้ม, เพดานปาก, ลิ้นไก่, เหงือก, ลิ้น, ต่อมทอนซิล เป็นต้น มะเร็งช่องปากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมะเร็งศีรษะและคอ อวัยวะที่พบเป็นมะเร็งได้บ่อยในช่องปาก ได้แก่ ลิ้น และส่วนใต้ลิ้น
 
ปัจจัยเสี่ยง
 
สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดมะเร็งหลอดอาหารยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่มีการศึกษาพบว่ามีปัจจัยบางอย่างเกี่ยวข้องกับการเกิดเป็นมะเร็งช่องปาก เช่น
 
- การสูบบุหรี่
 
- การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
- แสงอาทิตย์ มีส่วนทำให้เพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งของริมฝีปาก
 
- ประวัติการเป็นมะเร็งในบริเวณศีรษะและลำคอ
 
- การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น HPV (Human papilloma virus)
 
อาการสำคัญ
 
- ฝ้าสีขาว หรือ สีแดง ในปาก
 
- แผลในปากเรื้อรัง
 
- เลือดออกผิดปกติในปาก
 
- รับประทาน หรือ กลืนลำบาก หรือมีอาการปวด
 
- มีก้อนที่คอ
 
ผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่มักไม่ได้มีสาเหตุมาจากโรคมะเร็ง แต่ถ้ามีอาการผิดปกติก็ควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุและทำการรักษาต่อไป
 
การตรวจวินิจฉัย
 
การตรวจวินิจฉัย เช่น เอกซเรย์ฟัน เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และการตรวจด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 
การส่องกล้อง การตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพิสูจน์ เป็นต้น
 
การรักษา
 
การผ่าตัด เป็นการรักษาหลักของมะเร็งช่องปาก เป็นการผ่าตัดเพื่อตัดก้อนเนื้องอกออก อาจร่วมถึงเนื้อเยื่อปกติรอบๆ ก้อนเนื้องอกด้วยการรักษาด้วยรังสี มี 2 วิธี คือการฉายรังสี และ การฝังแร่ ทั้งสองวิธีเป็นการใช้รังสีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่ และการเลือกวิธีการรักษานั้นก็จะขึ้นกับขนาดของก้อน, ตำแหน่งของก้อน และการรักษาที่ได้รับร่วมกันการให้ยาเคมีบำบัด เป็นการให้ยาเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งทั่วร่างกาย
 
ผลข้างเคียงจากการรักษา
 
การผ่าตัด หลังผ่าตัดอาจต้องให้เวลาสักระยะเพื่อให้แผลหายดี ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคน
 
การรักษาด้วยรังสี
 
- ปากแห้ง คอแห้ง ซึ่งอาจจะเป็นได้ถาวร หรือค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆ
 
- แผลในช่องปากหายยาก โดยเฉพาะจากการทำฟัน ก่อนรับการรักษาด้วยรังสี ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่อง ฟันต้องพบทันตแพทย์เพื่อทำการรักษาเสียก่อน
 
- กรามติดเกิดจากการเป็นพังผืดของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการอ้าปาก เคี้ยว และกลืนภายหลังการให้ รังสี ซึ่งป้องกันโดยอ้าปากบริหารบ่อยๆหลังรักษาจบ
 
- การเกิดเป็นพังผืดของกล้มเนื้อบริเวณคอ อาจป้องกันได้โดยการ นวดคออย่างถูกวิธีในช่วงแรก หลังจบการรักษา
 
- การรับรสลดลง มักจะค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆ หลังจบการรักษา
 
- เสียงแหบ
 
- เจ็บปาก เจ็บคอ
 
- การติดเชื้อ ภายในช่องปาก
 
- การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบริเวณที่ได้รับรังสี เช่น มีอาการแดง ลอก เป็นแผล หรือมีสีคล้ำขึ้น เป็นต้น
 
- อ่อนเพลีย
 
การให้ยาเคมีบำบัด
 
- เม็ดเลือดลดลง ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ อ่อนเพลีย เลือดออกง่ายขึ้น
 
- ผมร่วง
 
- มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
 
การรับประทานอาหาร
 
รับประทานอาหารได้ทุกชนิด โดยรับประทานให้ครบ 5 หมู่ และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายซึ่งจะช่วย ให้ร่างกายของผู้ป่วยแข็งแรงและทนต่อการรักษาได้ดี
 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

3 2 3 4 0 6 5

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์