บุคลากรทางการแพทย์

นายแพทย์จักรพงษ์ จักกาบาตร์

การศึกษา

มัธยมปลาย:  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
พ.บ.: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2545
อื่นๆ: วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษา พ.ศ.2551

บรรจุเป็นอาจารย์ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education and qualifications

2002 : Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
2008 : Diploma, Thai Board of Radiation Oncology
2013 : Visiting Fellow at Department of Radiation Oncology and Brain Tumor Program, Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, USA.
2012-2013: Research Fellow at Department of Radiation Oncology, University of Maryland Medical Center, University of Maryland Marlene and Stewart Greene-Baum Cancer Center, Baltimore, Maryland, USA

Academic Experience

Present: Instructor, Division of Radiation Oncology, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn Hospital

Publications

Songthong AP, Kannarunimit D, Chakkabat C, Lertbutsayanukul C. A randomized phase II/III study of adverse events between sequential (SEQ) versus simultaneous integrated boost (SIB) intensity modulated radiation therapy (IMRT) in nasopharyngeal carcinoma; preliminary result on acute adverse events. Radiat Oncol. 2015;10:166
 
Chumsri S, Schech A, Chakkabat C, Sabnis G, Brodie A. Advances in mechanisms of resistance to aromatase inhibitors. Expert Rev Anticancer Ther. 2014 Apr;14(4):381-93. doi: 10.1586/14737140.2014.882233. Epub 2014 Feb 22.
 
Songthong A, Chakkabat C, Kannarunimit D, Lertbutsayanukul C. Efficacy of intensity-modulated radiotherapy with concurrent carboplatin in nasopharyngeal carcinoma. Radiol Oncol. 2015 Mar 25;49(2):155-62. doi: 10.2478/raon-2014-0044. eCollection 2015.
 
Anussara Songthong,Chakkapong Chakkabat,Danita Kannarunimit,Chawalit Lertbutsayanukul. Efficacy of Intensity-Modulated Radiotherapy with Concurrent Carboplatin in Nasopharyngeal Carcinoma. Radiology and Oncology. ISSN (Online) 1581-3207, DOI: 10.2478/raon-2014-0044, December 2014.
 
Chumsri S, Schech A, Chakkabat C, Sabnis G, Brodie A. Advances in mechanisms of resistance to aromatase inhibitors. Expert Rev Anticancer Ther. 2014 Apr; 14(4):381-93
 
Skin Toxicity and Cosmesis after Hypofractionated Whole Breast Irradiation for Early Breast Cancer.
Kitwadee Saksornchai MD, Prayuth Rojpornpradit MD, Kanjana Shotelersak MD, Chawalit Lertbutsayanukul MD, Chakkapong Chakkabat MD, Tassapong Raiyawa MD. J Med Assoc Thai 2012; 95 (2): 229-40.
 
 
 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 0 4 5 9 9 2

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์