บุคลากรทางการแพทย์

นายแพทย์ทัศน์พงศ์ รายยวา

การศึกษา

มัธยมต้น :  อุดรพิทยานุกูล
มัธยมปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
แพทยศาสตร์บัณฑิต : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
แพทย์เฉพาะทาง : แพทย์ผู้เชียวชาญด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
 

ตำแหน่ง 

บรรจุ 3 พฤษภาคม 2548

2548 : นายแพทย์ 4
2551 : นายแพทย์ 5
2553 : นายแพทย์ 6
2554 : นายแพทย์ 7
2555 : นายแพทย์ 8
2557-ปัจจุบัน : นายแพทย์ 9

ความสนใจ

การฉายรังสีผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา (ผู้ใหญ่, เด็ก)

การฉายรังสีทั่วทั้งร่างกายในผู้ป่วยก่อนทำการปลูกถ่ายไขกระดูก

ผลงานวิชาการ

-

Volumetric modulated arc therapy dosimetry and treatment time compared with conventional intensity-modulated radiotherapy for unresectable cholangiocarcinoma.Alisanant P, Raiyawa T, Suriyapee S, Oonsiri S. Asian Biomedicine. 2013;7:419-23.

   
- Management of intracranial germ cell tumors at the King Chulalongkorn Memorial Hospital. Raiyawa T, Khorprasert C,
Lertbutsayanukul C, Seksan P, Sosothikul D, Amornfa J, Shotelersak K. J med Assoc Thai. 2012;95:1327-34.
   
- Skin toxicity and cosmesis after hypofractionated whole breast irradiation for early breast cancer. Saksornchai K, Rojpornpradit P, Shotelersak K, Lertbutsayanukul C, Chakkabat C, Raiyawa T. J med Assoc Thai. 2012;95:229-40.
   
- Late effects and cosmetic results of simultaneous integrated boost versus sequential boost after conventional irradiation in
breast conserving therapy; outcome of 7 months follow-up. 
Raiyawa T, Lertbutsayanukul C, Rojpornpradit P.
J Med Assoc Thai. 2009;92(3): 390-7.
   
- บทบาทของรังสีรักษาในผู้ป่วยเด็ก Hodgkin lymphoma. 
ทัศน์พงศ์ รายยวา. จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 2 (มีนาคม–เมษายน 2557): 143-151.
   
- มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ทัศน์พงศ์ รายยวา. วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 19ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2556): 29-40.
   
- การรักษา Non-Hodgkin lymphoma (NHL).
ทัศน์พงศ์ รายยวา. วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 19ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2556): 41-56.
   
- การรักษา Hodgkin lymphoma (HL).
ทัศน์พงศ์ รายยวา. วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2556): 57-72.
   
- บทบาทของรังสีรักษาและเคมีบำบัดในRhabdomyosarcoma.
ทัศน์พงศ์ รายยวา. วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2555): 21-28.
   
- บทบาทของรังสีรักษาและเคมีบำบัดในมะเร็งรูทวาร.
ทัศน์พงศ์ รายยวา. วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2555): 18-24.
   
- บทบาทของรังสีรักษาใน extremity soft tissue sarcoma.
ทัศน์พงศ์ รายยวา. หนังสือเวชศาสตร์ร่วมสมัย พ.ศ. 2554 บทที่ 94:563-568.
   
- บทบาทของรังสีรักษาและเคมีบำบัดในมะเร็งมดลูก.
ทัศน์พงศ์ รายยวา. วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2552): 45-59.

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

3 1 3 9 2 7 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์