ตารางตรวจแพทย์

ในเวลาราชการ
ออกตรวจผู้ป่วยนอกและใน (ตึกว่องวานิช ชั้น 1)
จันทร์ 08.00-12.00 น.
 
อังคาร 08.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.
พุธ 08.00-12.00 น.
พฤหัส 08.00-12.00 น.
ศุกร์ 08.00-12.00 น.

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ