การบริการ

รังสีรักษา

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้บริการรักษามะเร็ง ตั้งแต่ปี 2494 จนถึงปัจจุบัน เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ให้การรักษาด้วยรังสีอันทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ปี 2552 มีอุปกรณ์ติดตั้งมูลค่ามากกว่า 200 ล้านบาท ทำให้สามารถฉายรังสีได้ ทั้งแบบ 4 มิติ และแบบปรับความเข้ม ปี 2555 มีการนำเครื่องจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องแรกในเอเซียปี 2556 เพิ่มเครื่องจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเครื่องที่สองในประเทศไทย และสามารถให้บริการฝังแร่แบบ 3 มิติ ได้ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย และปี 2557 เราได้รับเครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้ม 1000 องศาเพิ่มอีก 1 เครื่อง เครื่องฉายรังสี Truebeam เพิ่มอีก 2 เครื่อง เครื่องจำลองการฉายรังสีด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์อีก 1 เครื่อง ด้วยเงินลงทุนอีกมากกว่า 500 ล้านบาท ทำให้หน่วยงานของเรามีเครื่องมือรังสีรักษาที่มากและทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และจะสามารถให้บริการฉายรังสีต่อปีมากกว่า 2,500 รายต่อปี (ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย) สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อข้างล่าง

เครื่องมือและอุปกรณ์

เครื่องจำลองการฉายรังสี


การจำลองโดยใช้ภาพจากเครื่องเพ็ทซีที
การจำลองโดยใช้ภาพจากเครื่องเพ็ทซีที
เครื่องจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เครื่องจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เครื่องจำลองการรักษาแบบ 3-4 มิติ (CT Simulator)
เครื่องจำลองการรักษาแบบ 3-4 มิติ (CT Simulator)
เครื่องจำลองการรักษาแบบ 2 มิติ (Acuity Simulator)
เครื่องจำลองการรักษาแบบ 2 มิติ (Acuity Simulator)

เครื่องฉายรังสี


เครื่องฉายรังสีปรับความเข้มรุ่น 23EX
เครื่องฉายรังสีปรับความเข้มรุ่น 23EX
เครื่องฉายรังสีรุ่น RapidArc
เครื่องฉายรังสีรุ่น RapidArc
เครื่องฉายรังสีรุ่น TrueBeam 1
เครื่องฉายรังสีรุ่น TrueBeam 1
เครื่องฉายรังสีรุ่น TrueBEAM 2
เครื่องฉายรังสีรุ่น TrueBEAM 2
เครื่องฉายรังสีรุ่น iX
เครื่องฉายรังสีรุ่น iX
เครื่องรังสีรักษาชนิดสัมผัสอวัยวะภายใน
เครื่องรังสีรักษาชนิดสัมผัสอวัยวะภายใน

เทคนิคการฉายรังสี


การวางแผนการรักษาด้วยเทคนิค 2 มิติ
การวางแผนการรักษาด้วยเทคนิค 2 มิติ
การวางแผนการรักษาด้วยเทคนิค 3 มิติ
การวางแผนการรักษาด้วยเทคนิค 3 มิติ
การวางแผนการรักษาด้วยเทคนิคปรับความเข้ม(IMRT)
การวางแผนการรักษาด้วยเทคนิคปรับความเข้ม(IMRT)
การฉายรังสีแบบปรับความเข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วย (VMAT)
การฉายรังสีแบบปรับความเข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วย (VMAT)
การฉายรังสีแบบ 4 มิติ
การฉายรังสีแบบ 4 มิติ

เครื่องวางแผนการรักษา


เครื่องวางแผนการรักษา
เครื่องวางแผนการรักษา

การใส่แร่


ระบบใส่แร่แบบ 3 มิติ แห่งแรกในประเทศไทย
ระบบใส่แร่แบบ 3 มิติ แห่งแรกในประเทศไทย
ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใส่แร่
ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใส่แร่
เครื่องใส่แร่กัมมันตภาพรังสี Ir-192
เครื่องใส่แร่กัมมันตภาพรังสี Ir-192

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์