การบริการ

ผู้ป่วยใหม่ทำอย่างไร

ผู้ป่วยใหม่ทำอย่างไร

โดยปกติแล้วสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จะให้บริการรักษาด้วยรังสีและยาเคมีบำบัด เฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งแล้วเท่านั้น ซึ่งท่านจะต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้ดูแล ซึ่งอาจจะเป็นศัลยแพทย์หรือสูตินรีแพทย์หรือแพทย์หูคอจมูกเสียก่อนจึงจะมารับการตรวจต่อที่เราได้ โดยทั่วไปสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อยู่แล้ว แพทย์ผู้ดูแลจะเป็นผู้ส่งปรึกษามายังสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาเอง สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่น มีแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้

1. เตรียมข้อมูลมาดังต่อไปนี้

  • ประวัติการรักษา/ใบส่งตัว
  • ผลการตรวจเลือด
  • ฟิล์มเอกซเรย์
  • ประวัติการผ่าตัด
  • รายงานผลการตรวจชิ้นเนื้อ, รายงานทางพยาธิวิทยา

2. นำข้อมูลมาติดต่อทำบัตรผู้ป่วยที่ตึก ภปร.ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในเวลาราชการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. แผนที่

3. ติดต่อเจ้าหน้าที่และพยาบาลที่ตึกว่องวานิช ชั้นล่าง แผนที่

4. ผู้ป่วยจะได้รับบัตรนัดเพื่อเข้าที่ประชุมแพทย์เพื่อวางแผนการรักษา (โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์)

5. ผู้ป่วยได้รับบัตรนัดเริ่มการรักษา

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์