การบริการ

เครื่องฉายรังสีรุ่น RapidArc

เครื่องฉายรังสีปรับความเข้ม 1,000 องศา แบบ RapidArc  จากบริษัท Varian (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการฉายรังสี ซึ่งเป็นเครื่องแรกในประเทศไทย ซึ่งสามารถทำให้ปริมาณรังสีครอบคลุมก้อนมะเร็ง พร้อมทั้งลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉายรังสีได้ดียิ่งขึ้น และสามารถลดระยะเวลาในการฉายรังสีในแต่ละครั้งได้เร็วกว่าเทคนิคการฉายแบบปรับความเข้มได้ 10 เท่า ซึ่งการฉายรังสีแบบ RapidArc นี้ เครื่องฉายรังสีจะหมุนรอบตัวผู้ป่วยซึ่งเครื่องสามารถปรับความเร็วของการหมุนและปรับเปลี่ยนเครื่องกำบังรังสีให้ครอบคลุมเฉพาะก้อนมะเร็งได้ในขณะฉายรังสี โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกกำหนดโดยเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษาซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เครื่องฉายรังสีปรับความเข้ม 1,000 องศา ได้เริ่มให้บริการแล้ว โดยคิดค่าบริการเหมือนการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม สนใจรับบริการ คลิ๊กที่นี่

 

ในปี 2554 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง (upgrade) ฉายรังสีเครื่องนี้เป็นเครื่องฉายรังสี 1000 องศา เครื่องที่สองในโรงพยาบาล อีกทั้งติดตั้งระบบภาพนำวิถี (image guided radiation therapy)เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการฉายรังสีให้กับก้อนมะเร็ง ทำให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องฉายรังสีปรับความเข้มแบบ 1000 องศามากที่สุดในประเทศไทย    

ภาพข่าวการเปิดตัวเครื่องฉายรังสีปรับความเข้ม 1,000 องศา อย่างเป็นทางการ

 

Varian RapidArc: Dear Cancer Hiker


Varian RapidArc Video


 

 

 

 

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์