การบริการ

เครื่องใส่แร่กัมมันตภาพรังสี Ir-192

เครื่องใส่แร่กัมมันตภาพรังสี

การรักษาด้วยแร่กัมมันตภาพรังสี ทำให้บริเวณที่อยู่ใกล้ต้นกำเนิดรังสีได้รับรังสีปริมาณสูงและบริเวณที่อยู่ถัดมาได้รับปริมาณรังสีน้อย เนื้อเยื่อปกติจึงมีอันตรายจากรังสีน้อยลงสารกัมมันตรังสีที่ใช้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้แก่ อิริเดียม-192 ซึ่งการใส่แร่จะทำในห้องผ่าตัด ตึกว่องวานิช ชั้น 3 และจะวางแผนการรักษาและควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Silicon Graphics อันทันสมัย

 

 

 

ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษาระยะใกล้

 

 

 

 

 

ภาพเครื่องใส่แร่อิริเดียม 192 ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตึกว่องวานิช ชั้น 3 ประกอบด้วยห้องผ่าตัด ห้องใส่แร่ ห้องเอกซเรย์ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนการรักษาด้วยการใส่แร่ ห้องพักแพทย์ประจำบ้าน

เครื่อง C-arm fluoroscope ที่ตึกว่องวานิช ชั้น 3

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์