การบริการ

เครื่องฉายรังสีรุ่น TrueBEAM 2

เครื่องฉายรังสีความเข้มสูง (TrueBeam 2 Linear Accerelator)
เป็นเครื่องฉายรังสีจากการเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน เครื่องฉายรังสีรุ่นนี้เป็นรุ่นล่าสุดที่มีอยู่ในท้องตลาด สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ที่อาศัยซอฟแวร์ในการประมวลผลแบบ fully digital สามารถใช้เทคนิคการรักษาตั้งแต่แบบธรรมดาไปจนถึงเทคนิคซับซ้อน ได้แก่เทคนิคการรักษาแบบสี่มิติที่ฉายรังสีตามจังหวะการหายใจของผู้ป่วย (4D-Radiotherapy) เทคนิคการรักษาแบบปรับความเข้มจากการเคลื่อนของวัสดุกำบังรังสีรูปซี่ (Intensity modulated radiotherapy) รวมถึงเทคนิคการรักษาแบบปรับความเข้มพร้อมหัวเครื่องหมุนรอบตัวผู้ป่วย (Volumetric modulated radiotherapy) สามารถผลิตรังสีเอ็กซ์พลังงาน 6 และ 10 MV สำหรับรักษามะเร็งที่อยู่ลึก และผลิตอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงาน 6, 9, 12, 15, 18 และ 22 MeV สำหรับรักษามะเร็งที่อยู่ตื้นๆ นอกจากนี้เครื่องรุ่นนี้มีข้อเด่นพิเศษเหนือเครื่องรุ่นอื่นคือ มีพลังงานแบบความเข้มสูง (High intensity mode) ทั้ง 6 และ 10 MV ทำให้สามารถลดเวลาการฉายรังสีลงได้สูงสุดถึง 4 เท่า จึงเหมาะอย่างยิ่งกับการรักษาที่ให้ปริมาณรังสีสูง การรักษาในเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถอยู่นิ่งเป็นเวลานานได้ ตัวอย่างเช่นจากเดิมการฉายรังสีแบบปรับความเข้มใช้เวลาการฉายรังสี 15 นาที เครื่องนี้สามารถลดเวลาการฉายรังสีลงเหลือน้อยกว่า 4 นาทีเท่านั้น ทำให้ลดโอกาสการขยับตัวของผู้ป่วยระหว่างการฉายรังสีลงได้ จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาอีกทางหนึ่ง
 
 

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์