การบริการ

การวางแผนการรักษาด้วยเทคนิคปรับความเข้ม(IMRT)

การวางแผนการรักษาด้วยเทคนิคปรับความเข้ม หรือที่เรียกสั้นๆกันว่า IMRT ซึ่งย่อมาจากคำว่า Intensity Modulated Radiation Therapy เป็นเทคนิคที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยแตกต่างจากแบบ 3 มิติ อย่างสิ้นเชิง คือ ความเข้มของปริมาณรังสีในทิศทางเดียวกันมีความไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากมีการเคลื่อนที่ของซี่กำบังลำรังสีตลอดเวลาระหว่างที่ทำการฉายรังสี โดยในแต่ละทิศทางของลำรังสีก็จะมีรูปแบบการเคลื่อนของซี่กำบังลำรังสีที่แตกตต่างและเป็นอิสระต่อกัน เพื่อให้ปริมาณรังสีครอบคลุมอยู่เฉพาะตัวก้อนมะเร็งเท่านั้น ในขณะที่อวัยวะปกติที่อยู่ข้างเคียงได้รับปริมาณรังสีที่น้อยลงกว่าแบบ 3 มิติมาก ซึ่งเหมาะกับการรักษาก้อนมะเร็งที่วางตัวอยู่ชิดกับอวัยวะที่สำคัญเช่น ไขสันหลัง ก้านสมอง เป็นต้น
 
แบบ IMRT แบบ 3 มิติ

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์