เรื่องเล่าจากผู้ป่วยสู้มะเร็ง

มะเร็งปอด เรื่องที่ 2

เนื่องด้วยคุณพ่ออิกถ่อง เป็นคนไข้ของรพ.จุฬาลงกรณ์ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 และในเวลาต่อมาได้ลามขึ้นสมอง คุณพ่อจึงจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง ในระหว่างนี้คุณพ่อได้รับการรักษาและดูแลเป็นอย่างดีจากทีมคุณหมอ(อาจารย์หมอฉันชาย สิทธิพันธุ์, อาจารย์หมอกาญจนา โชติเลอศักดิ์ และอาจารย์หมอไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล) โดยในระยะสุดท้ายคุณพ่อมีปัญหาด้านระบบการหายใจและหลายๆ โรคตามมา ซึ่งทางครอบครัวของคุณพ่อได้ขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากอาจารย์หมอฉันชาย หลายครั้งและอาจารย์ได้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้วยความเมตตาและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่ซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งแก่ครอบครัวคุณพ่ออิกถ่อง และในวาระสุดท้ายก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิต คุณพ่อได้เข้ารับการรักษาที่ตึกภุมิสิริ ชั้น 19B วชิราวุธล่าง ซึ่งทั้งทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้ให้การดูแลคุณพ่อเป็นอย่างดี ทางครอบครัวขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ท้ายนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ทั้งคุณหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่รพ.จุฬาลงกรณ์จงมีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง


แชร์เรื่องราวของคุณที่นี่

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 5 6 3 7 0 2

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์