เรื่องเล่าจากผู้ป่วยสู้มะเร็ง

โครงการ "เรื่องเล่าจากผู้ป่วยสู้มะเร็ง"

***เรื่องราวของคุณ อาจทำให้ผู้ป่วยที่กำลังหมดหวัง ท้อแท้ ต่อโรค ต่อการรักษา กลับมาสู้...อีกครั้ง***

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอเชิญชวนผู้ป่วยที่เคยได้รับการวินิจฉัยและได้รับการรักษาโรคมะเร็งจนครบ
ขั้นตอนการรักษา ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด กำลังใจ ที่ทำให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปได้...เชื่อว่าไม่มีใครจะเข้าใจความรู้สึก
ของผู้ป้วยได้ดีไปกว่า ผู้ที่เคยผ่าน เคยยืนอยู่ ณ จุดนั้น...

ทางผู้จัดทำโครงการ จะรวบรวมเรื่องเล่าที่ส่งมา เผยแพร่ใน www.chulacancer.net และ Facebook: chulacancer.net เพื่อให้
ผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับข้อมูล ความรู้สึก แนวคิด ต่อการรักษาโรคมะเร็ง จากมุมมองของ "คนไข้" ที่สามารถ
ก้าวข้ามจุดนั้นมาได้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "เรื่องเล่าจากผู้ป่วยสู้มะเร็ง" กันนะคะ

-  Email: chulacancer@yahoo.com
-  Messages Facebook: chulacancer.net
-  โทรศัพท์: 02-2564334 ติดต่อโครงการเรื่องเล่าจากผู้ป่วยโรคมะเร็ง
-  เคาน์เตอร์ผู้ป่วยนอก: ตึกว่องวานิช ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
   (สามารถติดต่อขอแผ่นพับได้ที่ ตึกว่องวานิช ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในเวลาราชการค่ะ)

เรื่องเล่าจากผู้ป่วยสู้มะเร็ง

 

 

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์