บุคลากรทางการแพทย์

Topic review files

ข้อมูลในส่วนนี้จำกัดสิทธิ์เฉพาะอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผ่านระบบ Google drive สามารถ Login google drive โดยใช้ Username คือ อีเมลของจุฬาฯ และรหัสผ่าน CUNET คลิกที่นี่เพื่อศึกษาวิธีการใช้งาน

 

CNS

GI

GU

Gyne

 

Head&Neck

Palliative

Lung

 

Breast

PED

RT

Hemato

 

Brain

Other

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์