พิธีเปิด "เครื่องรังสีรักษา" เพื่อความเป็นเลิศในการรักษาผู้ป่วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "เครื่องรังสีรักษา" เพื่อความเป็นเลิศในการรักษาผู้ป่วย และทอดพระเนตรการทำงานของ "เครื่องฉายรังสี 3 เครื่อง ได้แก่ เครื่องฉายรังสีแบบศัลยกรรมความเข้มสูงพร้อมระบบภาพ 3 มิติ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งผู้ป่วยตลอดเวลา, เครื่องฉายรังสีความเข้มสูง สามารถปรับความเข้มและหมุนรอบตัวได้ และ เครื่องฉายรังสี 1,000 องศา เพื่อการรักษามะเร็งเต้านม เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ตึกอับดุลราฮิม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ภาพข่าวสารสัมพันธ์ ฉบับ Sportlight ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์