ข่าวสารและเหตุการณ์

การ์ตูนอนิเมชันเพื่อการเข้าใจง่ายๆ ก่อนมาฉายรังสีที่ รพ.จุฬาฯ

 ดูเลย! แล้วจะรู้ว่ารักษามะเร็งไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

การ์ตูนอนิเมชัน เพื่อผู้ป่วยเด็กที่ต้องมารับการฉายรังสี

ถ้าเด็กๆ ต้องมาฉายรังสีจะต้องปฏิบัติตัวและเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ติดตามชมได้เลย.... โดย สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

IAEA Training course(PAK6021): The Transition from 2D to 3D conformal radiotherapy (and IMRT)

โครงการฝึกอบรม IAEA Training course(PAK6021): The Transition from 2D to 3D conformal radiotherapy (and IMRT) ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2556


การวางแผนการฉายรังสีอย่างแม่นยำยิ่งขึ้นด้วย เครื่องจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI simulation)

ภาพข่าวการเปิดตัวเครื่อง MRI Simulator/งานแถลงข่าวเครื่อง MRI Simulator / Sportlight คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ / สารสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ /เป็นที่ทราบกันดีว่า การตรวจวินิจฉัยด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้น เป็นการตรวจวินิจฉัยหลักของรอยโรคในสมองไขสันหลัง ..

Chulacancer Application สำหรับ Iphone, Ipad เรื่องมะเร็งที่ท่านอยากรู้ เทคนิคการรักษามะเร็งทันสมัย คำถามที่ท่านสงสัยเกี่ยวกับมะเร็ง

Chulacancer Application สำหรับ Iphone, Ipad เรื่องมะเร็งที่ท่านอยากรู้ เทคนิคการรักษามะเร็งทันสมัยคำถามที่ท่านสงสัยเกี่ยวกับมะเร็ง

สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2558

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการ /สถิติผู้ป่วยฉายรังสี /สถิติผู้ป่วยฉายรังสีแยกตามเทคนิคการฉายรังสี/ สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด/สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล / ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
BACK   12   NEXT

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์