ข้อมูลเกี่ยวกับโรค

โภชนบำบัด การป้องกันมะเร็ง

การป้องกันมะเร็ง
องค์กรการวิจัยโรคมะเร็งและ American Cancer Society ได้แนะนำการกินอาหารและกิจกรรมที่ช่วย ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งดังนี้

 • กินอาหารที่เป็นผักผลไม้อย่างน้อย 5 จานต่อวัน และเพิ่มอาหารจำพวกถั่วและธัญพืชในอาหารแต่ละมื้อ
 • กินอาหารที่มีไขมันและเกลือต่ำ
 • รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาทีเป็นประจำทุกวัน
 • จำกัดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • เก็บรักษาและเตรียมอาหารอย่างปลอดภัย
 • ไม่ใช้ยาสูบในทุกรูปแบบ

การดูแลตัวเมื่อพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งและการป้องกันการลุกลามของโรคมะเร็ง จากการศึกษาพบว่าสารอาหารต้านมะเร็งสามารถช่วยป้องกันการลุกลามของมะเร็งได้ด้วยโดยการศึกษาพบ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและโรคมะเร็งดังต่อไปนี้

มะเร็งปอด

 • การกินอาหารที่เป็นผักผลไม้อย่างน้อย 5 จานต่อวันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปอด
 • การกินอาหารที่มีสารเบต้าแคโรทีนจะเพิ่มโอกาสการเป็นโรคมะเร็งปอดในกลุ่มผู้ชายที่สูบบุหรี่

มะเร็งต่อมลูกหมาก

 • การกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว/ไขมันจากสัตว์สูงจะเพิ่มความเสี่ยงในการลุกลามของมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • การกินอาหารที่มีวิตามินอีสูงจะช่วยลดความเสี่ยงในการตายด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • โดยทั่วไปการกินอาหารที่มีสารเบต้าแคโรทีนจะช่วยลดความเสี่ยงในการตายด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากแต่อย่างไรก็ตามการบริโภคอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนจะเพิ่มโอกาสและความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งใน กลุ่มผู้ชายที่สูบบุหรี่

มะเร็งเต้านม

 • การกินอาหารที่ให้พลังงานและมีไขมันสูงจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งซ้ำ
 • การดื่มเบียร์จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งซ้ำ และการตาย
 • การมีไขมันส่วนเกินมากจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งซ้ำ
 • การขาดการออกกำลังกายจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งซ้ำ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างถั่วเหลืองกับโรคมะเร็งเต้านมกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษา

มะเร็งลำไส้ใหญ่

 • การกินอาหารจำพวกธัญพืชสูงเป็นประจำเป็นระยะเวลานานจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็น  มะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร

 • การกินอาหารที่มีกากใยสูงจะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
 • การกินอาหารที่มีวิตามินซี อี และสารเบต้าแคโรทีนสูงจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหาร

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 4 8 2 8 9 2

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์