ข้อมูลเกี่ยวกับโรค

ประโยชน์และความเสี่ยงของการให้สารอาหารเสริม

ประโยชน์และความเสี่ยงของการให้สารอาหารเสริม เนื่องจากการให้สารอาหารเสริม จะมีประโยชน์และความเสี่ยงต่างกันไปในคนไข้แต่ละราย การตัดสินใจ
ให้สารอาหารเสริม ควรจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้
 • คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นหรือไม่
 • ประโยชน์จะมีมากกว่าความเสี่ยงหรือไม่
 • มี Advance directive หรือไม่ (ข้อกำหนดเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการรักษาในกรณี
  ที่ผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง) หรือไม่
 • ความต้องการของครอบครัวผู้ป่วยคืออะไร
ทีมผู้ดูแลภายใต้การดูแลของนักโภชนาการจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์จากการให้สาร อาหารเสริม แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล โดยผู้ป่วยและผู้ดูแลจะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกรับการรักษาได้ตามปกติแล้วการ ให้สารอาหารเสริม อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงได้มากกว่าประโยชน์ แต่ในบางกรณีวิธีนี้ก็ยังคงเป็นวิธีที่เหมาะสม 
เช่น การใช้ Enteral Feeding

ประโยชน์ของการใช้ Enteral Nutrition
 • เพิ่มการตื่นตัว
 • เพิ่มความสะดวกให้แก่ครอบครัวผู้ป่วย
 • ลดการคลื่นไส้อาเจียน
 • ช่วยลดภาวะสิ้นหวังและความรู้สึกถูกทอดทิ้ง
ความเสี่ยงของการใช้ Enteral Nutrition
 • ท้องร่วงหรือ ท้องผูก
 • อาจเพิ่มอาการอาเจียนได้ในบางราย
 • ต้องใช้การผ่าตัดเพื่อสอดสายยางเข้าสู่ช่องท้องบางกรณี
 • เพิ่มความเสี่ยงในการสำลักหรือ Pneumonia
 • เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ
 • เพิ่มภาระให้แก่ผู้ดูแลให้มากขึ้น

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 4 8 2 9 4 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์