ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

ไวน์แดงกับการป้องกันมะเร็งข้อควรรู้

การวิจัยพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ในไวน์แดงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งบางชนิดได้ สารเรสเวราทรอล (resveratrol) สามารถลดอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งในสัตว์ทดลองได้ โดยยับยั้งกระบวนการกลายเป็น มะเร็งของเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ยังพบว่าสารดังกล่าวยังยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในถาดเพาะเชื้อได้ ไวน์แดงเป็นเครื่องดื่มซึ่งอุดมด้วยสารชีวภาพจากพืช ได้แก่ สารโพลีฟีนอล (polyphenol) ซึ่งมีคุณสมบัติในการ ต่อต้านอนุมูลอิสระ

สารโพลีฟีนอลคืออะไร และช่วยป้องกันมะเร็งได้อย่างไร

โพลีฟีนอล เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งพบได้ในเปลือกและเมล็ดองุ่น แอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักจะละลาย สารโพลีฟีนอลจากองุ่น ดังนั้นไวน์แดงจึงมีสารโพลีฟีนอลมากกว่าไวน์ขาวเนื่องจากมีส่วนประกอบจากเมล็ดและเปลือกองุ่น มากกว่า สารโพลีฟีนอลในไวน์แดงประกอบด้วยสารหลายกลุ่ม ได้แก่ แคเทชิน (catechin), กรดแกลลิค(gallic acid) และ เอพิแคเทชิน (epicatechin)

สารอนุมูลอิสระกับมะเร็ง

อนุมูลอิสระเป็นสารที่ก่อผลร้ายต่อโปรตีน เยื่อหุ้มเซลล์ และสารพันธุกรรม อันเป็นเหตุเกิดมะเร็ง สารต้านอนุมูลอิสระ ทำหน้าที่กำจัดสารดังกล่าว ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารต้านมะเร็ง

สารเรสเวราทรอล (rasveratrol) คืออะไรและป้องกันมะเร็งได้อย่างไร

สารเรสเวราทรอลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งซึ่งพบได้ในองุ่น ผลราสเบอร์รี ถั่วลิสง และพืชอื่นๆ มีหลักฐานว่า เรสเวราทรอลลดอนุมูลอิสระและลดอัตราการเกิดมะเร็งในสัตว์ทดลอง รวมทั้งลดการเจริญเติบโตของมะเร็งในถาดเพาะ เชื้อได้ นอกจากนั้นยังลดสารเอ็นเอฟ แคปปา บี (NF kappa B) ซึ่งเป็นโปรตีนซึ่งสร้างโดยระบบภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้น อีกด้วย

การวิจัยประโยชน์อะไรจากไวน์แดงบ้าง

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าไวน์แดงส่งผลต่อมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งผิวหนัง มะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยการวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารมะเร็งระหว่างประเทศ แสดงให้เห็นว่า การดื่มไวน์แดงวันละหนึ่งแก้ว ช่วยลดความเสี่ยง ต่อการป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ นอกจากนี้ยังพบว่าชายที่ดื่มไวน์แดงมากกว่าสี่แก้วต่อสัปดาห์ มีอุบัติการณ์การเกิด มะเร็งต่อมลูกหมากลดลงถึง 60% อย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไวน์แดงและมะเร็งยังอยู่ในระยะ เริ่มต้น ยังต้องอาศัยข้อมูลเพิ่มเติมจากการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต

[นอกจากนี้ พบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เกินพอดี เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง บางชนิด ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินปริมาณที่เหมาะสม]

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 4 8 2 8 9 9

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์