ยาเคมีบำบัด

ยาเคมีบำบัดสูตร Cisplatin

ยา Cisplatin (ซิส-พลา-ติน) เป็นยาเคมีบำบัดสำหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ยานี้มีสรรพคุณหลากหลาย ขนาดและความถี่ในการให้ยาอาจแตกต่างกัน โดยทั่วไปมักจะให้ทุก 3-4 สัปดาห์ โดยระยะเวลาในการให้ยาประมาณ 3-5 ชั่วโมงต่อครั้งขึ้นกับขนาดยาและสภาวะของผู้ป่วย


ข้อควรระวังระหว่างรับยา
1. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบำบัดประมาณ 30 นาที
2. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที 
3. ก่อนให้ยา Cisplatin จะให้สารน้ำปริมาณมากและ mannitol เพื่อป้องกันพิษต่อไตจากยา ซึ่งอาจมีอาการปวดเส้น หากเกิดอาการให้แจ้งพยาบาลเพื่อได้รับการประคบเย็นบรรเทาอาการ

อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้
1. หลังได้รับยาประมาณ 2-3 วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่งยาป้องกันอาการให้กลับไปรับประทานต่อที่บ้านต่อเนื่อง
2. ช่วงสัปดาห์แรกหลังรับยาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ซึ่งจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
3. ยานี้อาจทำให้เกิดการได้ยินลำบาก มีเสียงก้องในหู ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังได้รับยาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หากมีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์
4. ยานี้อาจทำให้เกิดอาการชาปลายมือปลายเท้า การรับความรู้สึกลดลง หรือรู้สึกเหมือนโดนเข็มตำ ควรเพิ่มความระมัดระวังเมื่อใช้ของมีคมหรือหยิบจับของร้อน ถ้าหากอาการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ไม่สามารถหยิบจับของชิ้นเล็ก หรือใส่รองเท้าแตะแล้วหลุดระหว่างเดิน หรือลายมือเปลี่ยน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ 

 
ข้อมูลจากกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ติดต่อสอบถาม ห้องยาว่องวานิช ชั้น 4 โทร 0-2256-4538, หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร 0-2256-4533
 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 2 3 7 7 3 6

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์