บุคลากรทางการแพทย์

ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ

การศึกษา

 • มัธยมปลาย : เตรียมอุดมศึกษา
 • พ.บ. : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534
 • อื่นๆ : 
  »  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ. 2535  สาขารังสีวิทยา
  »  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2537 เวชกรรม สาขารังสีรักษา
  »  Certificate in Clinical Oncology พ.ศ. 2537
  »  Certificate in Radiotherapy พ.ศ. 2537
  »  Certificate of IAEA Fellowship in Radiotherapy พ.ศ. 2541
 • บรรจุเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

CERTIFICATE:

 • 1991 : Doctor of Medicine, Chulalongkorn University
 • 1992 : Graduate Diploma in Clinical Sciences (Radiology), Chulalongkorn University
 • 1994 : Diplomat, Thai Board of Radiation Oncology
 • 1995 : Certificate in Clinical Oncology, JICA
 • 1995 : Certificate in Radiotherapy, National Cancer Center, Japan
 • 1997 : IAEA Fellowship in Radiotherapy

MEDICAL LICENCER:

 • Unrestricted Medical Licenser No. 16876 (The Medical Council of Thailand)

Academic Experience

 • 1995-1997 : Lecture, Staff Member of division of Radiation Oncology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
 • 1997-Present : Assistant Professor, Division of Radiation Oncology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand

PUBLICATIONS/ABSTRACTS:

A two-year experience of implementing 3 dimensional radiation therapy and intensity-modulated radiation therapy for 925 patients in King Chulalongkorn Memorial Hospital. Lertbutsayanukul C, Shotelersuk K, Khorprasert C, Sanghangthum T, Oonsiri S, Ayuthaya II, Jumpangern C, Suriyapee S, Rojpornpradit P. J Med Assoc Thai. 2008 Feb;91(2):215-24.


A randomized phase III trial of concurrent chemoradiotherapy in locally advanced cervical cancer: preliminary results. Veerasarn V, Lorvidhaya V, Kamnerdsupaphon P, Suntornpong N, Sangruchi S, Lertsanguansinchai P, Khorprasert C, Sookpreedee L, Udompunturak S. Gynecol Oncol. 2007 Jan;104(1):15-23.


Intensity-modulated radiation therapy in head-and-neck cancer, first report in Thailand. Lertbutsayanukul C, Khorprasert C, Shotelersuk K, Jumpangern C, Sanghangthum T, Oonsiri S, Ayuthaya II, Suriyapee S, Wadwongtham W, Supanakorn S, Kerekanjanarong V, Rojpornpradit P. J Med Assoc Thai. 2006 Dec; 89(12):2068-76.


Reducing radiation dose to pelvic small bowel in cervical cancer patients treated with Ir-192 intracavitary brachytherapy by using urinary bladder distension. Sukhaboon J, Shotelersuk K, Lertsanguansinchai P, Khorprasert C. J Med Assoc Thai. 2005 Sep;88 Suppl 4:S200-6.


Pattern of local-regional recurrence in patient with early breast cancer after mastectomy: an analysis of 357 cases at King Chulalongkorn Memorial Hospital. Lertsanguansinchai P, Lertbutsayanukul C, Chatamra K, Shotelersuk K, Voravud N, Khorprasert C. J Med Assoc Thai. 2004 Sep;87 Suppl 2:S168-74.


Reduced recurrence of late hemorrhagic radiation cystitis by WF10 therapy in cervical cancer patients: a multicenter, randomized, two-arm, open-label trial. Veerasarn V, Khorprasert C, Lorvidhaya V, Sangruchi S, Tantivatana T, Narkwong L, Kongthanarat Y, Chitapanarux I, Tesavibul C, Panichevaluk A, Puribhat S, Sangkittipaiboon S, Sookpreedee L, Lertsanguansinchai P, Phromratanapongse P, Rungpoka P, Trithratipvikul S, Lojanapiwat B, Ruangdilokrat S, Ngampanprasert P. Radiother Oncol. 2004 Nov;73(2):179-85.


Phase III randomized trial comparing LDR and HDR brachytherapy in treatment of cervical carcinoma. Lertsanguansinchai P, Lertbutsayanukul C, Shotelersuk K, Khorprasert C, Rojpornpradit P, Chottetanaprasith T, Srisuthep A, Suriyapee S, Jumpangern C, Tresukosol D, Charoonsantikul C. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2004 Aug 1;59(5):1424-31.


A Microcomputer Based Digital Radiotherapy Simulator at Chulalongkorn University. Chonlakiet Khorprasert, Chotika Jumpangern, Chulee Charoonsantikul : The Asean Journal of Radiology 2001;7:149-154


A 11-year experience of radiation therapy for Medulloblastoma at King Chulalongkorn Memorial Hospital. Kanjana Shotelersuk, Prayuth Rojpornpradit, Chonlakiet Khorprasert, Prasert Lertsanguansinchai, Nopadol Asavametha. Chula Med J 2001 ; 45,9 : 755-765 


Eepstein-Barr Virus DNA in Serum/Plasma as a Tumor Marker for Nasopharyngeal Cancer. Kanjana Shotelersuk, Chonlakiet Khorprasert, Sairoong Sakdikul, Wichai Pornthanakasem, Narin Voravud, and Apiwat Mutirangura : Clinical Cancer Research  2000;6:1046-1051  


Filmless Radiotherapy Simulation at Chulalongkorn Hospital. Chonlakiet Khorprasert, Chotika Jumpangern, Chulee Jaroonsantikul(Accepted for presentation at the 1999 Society of Radiation Oncology of Thailand Annual
Scientific Meeting)


Three-dimensional Virtual Brachytherapy. Chonlakiet Khorprasert, Chotika Jumpangern, Chulee Jaroonsantikul (Accepted for presentation at the 1998 Society of Radiation Oncology of Thailand Annual Scientific Meeting)


3D conformal rachytherapy. C Khorprasert, C Jampangern, V Tosaporntrongchai Chula Med J 1998 ; 42,4 : 249-254


High Dose Rate Brachytherapy in Benign Uterine Bledding Disorders. Chonlakiet Khorprasert, Chotika Jumpangern. The Asean Journal of Radiology Vol.4 No.3 1998


Intergrated Software Tools for the Calculation in Radiotherapy. Chonlakiet Khorprasert , Kanjana Shotelersuk, Chotika JumpangernI. The Asean Journal of Radiology Vol.3 No.1 1997


Mechanical and Positioning Accuracy Measurements of Modified CT Simulation at Chulalongkorn Hospital. Chonlakiet Khorprasert, Kanjana Apionokul, Jongjin Pataramontree, Weena Swatdiswane. Journal of the Society of Radiation Oncology of Thailand Vol.2 No.1 1996


Chulalongkorn University Radiation Oncology Web Page. Chonlakiet Khorprasert , Kanjana Shotelersuk (Accepted for presentation at the 1996 Society of Radiation Oncology of Thailand Annual Scientific Meeting)


Thai Radiation Oncology Database Management System. Chonlakiet Khorprasert, Prayuth Rojpornpradit, Suree Thitathan, et al. (Accepted for presentation at the 1995 Radiological Society of Thailand Annual Scientific Meeting)


Modified CT Simulation at Chulalongkorn Hospital. Chonlakiet Khorprasert. (Accepted for presentation at the 1995 Society of Radiation Oncology of Thailand Annual Scientific Meeting)


Iridium Brachytherapy at Chulalongkorn Hospital. Chonlakiet Khorprasert, Prayuth Rojpornpradit, Suree Thitathan, et al. (Accepted for presentation at the 1995 Radiological Society of Thailand Annual Scientific Meeting)


Study of Underdosage at Air-Tissue Interface of Photon Beam. Chonlakiet Khorprasert. (Accepted for presentation at the 1994 Radiological Society of Thailand Annual Scientific Meeting)


Results of Radiotherapy of Laryngeal Carcinoma at Chulalongkorn Hospital. Prayuth Rojpornpradit, Chonlakiet Khorprasert, Kanjana Apinonkul.(Accepted for presentation at the 1995 Society of Radiation Oncology of Thailand Annual Scientific Meeting)


Result of Radical and Adjunctive Radiotherapy of Esophageal Carcinoma. Prayuth Rojpornpradit, Suree Thitathan, Prasert Lertsanguansinchai, Prabhatsron Rajapiti, Nopadol Asavametha, Chonlakiet Khorprasert. Chulalongkorn Medical Journal 1993; 37: 631-638


Clinical Application of 3-Dimensional Treatment Planning at Chulalongkorn Hospital. Chonlakiet Khorprasert, Prayuth Rojpornpradit. (Accepted for presentation at the 1992 Society of Radiation Oncology of Thailand Annual Scientific Meeting)


Phase III study of gefitinib 250 compared with intravenous methotrexate for recurrent squamous cell carcinoma of the head and neck. intravenous methotrexate for recurrent squamous cell carcinoma of the head and neck.  Stewart JS, Cohen EE, Licitra L, Van Herpen CM, Chonlakiet Khorprasert, Soulieres D, Vodvarka P, Rischin D, Garin AM, Hirsch FR, Varella-Garcia M, Ghiorghiu S, Hargreaves L, Armour A, Speake G, Swaisland A, Vokes EE. J Clin Oncol. 2009 Apr 10;27(11): 1864-71.


สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 4 8 4 1 1 8

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์