บุคลากรทางการแพทย์

รองศาสตราจารย์ศิวลี สุริยาปี

การศึกษา

วท.บ. (ฟิสิกส์): จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2513
วศ.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี่): จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2518
บรรจุเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นนักฟิสิกส์การแพทย์และชำนาญทางด้านรังสีรักษา


ตำแหน่งงานและประสบการณ์วิชาชีพ

2513-2522 นักวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2522-2527 อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2527-2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์

1. T Sanghangthum, S Suriyapee, S Ooansiri, et al. “Evaluation of dosimetrie effect of respiratory gating On lung IMRT delivery”. The Asian Journal of Radiology. 2008; 14(2): 93-100.

2. C Lertbutsayanukul, S Suriyapee, T Sanghangthum, et al. “A two year experunes of implementing three dimensional radiation therapy and intensity-modulated radiation therapy for 925 patients in King Chulalongkorn Memorial Hospital” Journal of the Medical Association of Thailand, 2008, 91(2): 215-24.

3. Suriyapee S, Pitaktanin N, Oonsiri S, Jumpangern C and Isragkul Na Ayuthaya I “Optimal sensitometric curves of Kodak EDR2 film for dynamic intensity modulated radiation therapy verification” Biomed Imaging Interv J 2008 ; 4(1) : e4

4. Suriyapee S, Preedasak N, Oonsiri S, et.al. “Dosimetric properties of amorphous silicon electronic portal imaging device for verification of dynamic intensity modulated radiation therapy” The Asean Journal of Radiology. 2007;12 (2) : 107-114

5. Oonsiri S, Jumpangern C, Sanghangthum T ,Krisanachida A and Suriyapee S. “Radiation dose to medical staff in interventional radiology” J Med Assoc Thai 2007; 90(4) 823-828

6. Naiyanet N, Oonsiri S, Lertbutsayanukul C and Suriyapee S. “Measurement of patients set up variation in intensity modulated radiation therapy of head and neck cancer using electronic portal imaging device” Biomed Imaging Interv J 2007 ; 3(1) : e30

7. Isragkul Na Ayuthaya I, Suriyapee S, Jumpangern C, Sanghangthum T and Oonsiri S. “Comparison of absorbed dose for high energy photon beams determination by IAEA TRS 277 for 8 hospitals in BANGKOK”  The Asean Journal of Radiology. 2006;12 (2) : 107-114)

8. Rojpornpradit P, Suriyapee S, Lapanich S. “Quality Assurance for the alignment of the field of radiotherapeutic treatment of cancer in head and neck” Chula Med J. 2005; 49(4) : 225-240

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 8 4

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์