ส่งต่อผู้ป่วย
ชื่อ-นามสกุล*   เบอร์โทรต่อผู้ป่วย * 
สิทธิ์การรักษา* 
ประวัติการรักษา * 
รูปเอกสารที่ต้องส่ง
ใบส่งตัว*   :  
ใบรายงานผลเอกซเรย์ *  :  
ใบรายงานผลตรวจชิ้นเนื้อ*   :  
ประวัติการรักษาในอดีตที่สำคัญ *  :  
ข้อมูลผู้ส่ง
ชื่อ-นามสกุลผู้ส่ง *  
โรงพยาบาล * 
อำเภอ*   จังหวัด  
เบอร์โทรติดต่อ*  
อีเมล์ผู้ประสานงาน*