การบริการ

ตึกว่องวานิช ชั้น 5,6,7 สำหรับผู้ป่วยใน

การบริการยารักษามะเร็งแบบผู้ป่วยใน (นอนในโรงพยาบาล) อัตราค่าห้องพัก
จำนวนเตียงแต่ละชั้น สิ่งอำนวยความสะดวกในแต่ละห้อง

 

1.การบริการยารักษามะเร็งแบบผู้ป่วยใน (นอนในโรงพยาบาล)

การให้ยาเคมีบำบัดแบบนอนในโรงพยาบาล ให้บริการที่อาคาร ล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช ซึ่งอาคารศูนย์ป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น แต่ละชั้นกว้าง 15 เมตร ยาว 10 เมตร มีเนื้อที่ภายในอาคารทั้งหมด 6,750 ตารางเมตร ชั้นที่ 5,6,7 จะเป็นหอผู้ป่วยสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ให้บริการนอนพักรักษาตัวสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี หรือยารักษามะเร็ง โดยจะแบ่งตามเพศ ดังนี้5th floor ward: female cancer patients

ชั้น 5 - หอผู้ป่วยหญิง

ชั้น 6 - หอผู้ป่วยชาย

ชั้น 7 - หอผู้ป่วยพิเศษ

แพทย์สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จะพิจารณาตามความเหมาะสมที่จะรับผู้ป่วยไว้รักษาตัว 


2.อัตราค่าห้องพัก                            

 

 

*หอผู้ป่วยชั้น 5 และชั้น 6
**หอผู้ป่วยชั้น 6
***หอผู้ป่วยชั้น 7


3.จำนวนเตียงแต่ละชั้น

หอผู้ป่วย ชั้น 5  จำนวน 28 เตียง

 • เตียงสามัญ จำนวน 16 เตียง (สามััญชาย ห้องละ 5 เตียง, สามัญหญิง ห้องละ 8 เตียง, สามัญสำหรับผู้ป่วยดื่มน้ำแร่ I131 3 เตียง
 • เตียงพิเศษ2 จำนวน 12 เตียง (พิเศษ2 หญิง ห้องละ 5 เตียง, พิเศษ 2 หญิง ห้องละ 7 เตียง)

หอผู้ป่วย ชั้น 5


หอผู้ป่วย ชั้น 6 จำนวน 17 เตียง

 • เตียงสามัญชาย ห้องละ 8 เตียง
 • เตียงพิเศษ2 ชาย ห้องละ 7 เตียง
 • เตียงพิเศษ5 ห้องละ 2 เตียง (สำหรับผู้ป่วยดื่มน้ำแร่ I131)

หอผู้ป่วย ชั้น 6


หอผู้ป่วยชั้น 7 จำนวน 10 เตียง

 • เตียงพิเศษ6 จำนวน 9 เตียง
 • เตียงพิเศษ9 จำนวน 1 เตียง

หอผู้ป่วยชั้น 7


4.สิ่งอำนวยความสะดวกในแต่ละห้อง

ห้องสามัญ

 1. พัดลม
 2. เตียงผู้ป่วย
 3. ระบบสัญญาณเรียกพยาบาล
 4. โต๊ะคร่อมเตียง
 5. ทีวี(รวม) สัญญาณเคเบิ้ลทีวี
 6. ตู้เย็น(รวมในห้องอาหาร)
 7. แอลกอฮอล์ล้างมือ(สำหรับพยาบาลและผู้ป่วย)
 8. อ่างล้างมือและน้ำยาล้างมือ
 9. ระบบสัญญาณเรียกพยาบาล(ในห้องน้ำ)
 10. อาหารมื้อหลัก
 11. การช่วยเหลืออาบน้ำ/เช็ดตัวและดูแล

ห้องพิเศษ2

 1. ห้องแอรฺ
 2. เตียงผู้ป่วย
 3. ระบบสัญญาณเรียกพยาบาล
 4. โต๊ะคร่อมเตียง
 5. ทีวี(รวม) สัญญาณเคเบิ้ลทีวี
 6. ตู้เย็น(รวมในห้องอาหาร)
 7. แอลกอฮอล์ล้างมือ(สำหรับพยาบาลและผู้ป่วย)
 8. อ่างล้างมือและน้ำยาล้างมือ
 9. ระบบสัญญาณเรียกพยาบาล(ในห้องน้ำ)
 10. อาหารมื้อหลัก
 11. การช่วยเหลืออาบน้ำ/เช็ดตัวและดูแล

ห้องพิเศษ5

 1. ห้องแอร์
 2. เตียงผู้ป่วย
 3. ระบบสัญญาณเรียกพยาบาล
 4. โต๊ะคร่อมเตียง
 5. ทีวี สัญญาณเคเบิ้ลทีวี
 6. ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 7. ตู้เสิ้อผ้าและชุดเครื่องนอนสำหรับญาติ
 8. แอลกอฮอล์ล้างมือ(สำหรับพยาบาลและผู้ป่วย)
 9. อ่างล้างมือและน้ำยาล้างมือ
 10. ระบบสัญญาณเรียกพยาบาล(ในห้องน้ำ)
 11. อาหารมื้อหลัก
 12. การช่วยเหลืออาบน้ำ/เช็ดตัวและดูแล
 13. กระติกน้ำร้อน
 14. ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ได้แก่ จาน ชาม มีด ช้อน ที่ล้างจาน

ห้องพิเศษ6

 1. ห้องแอร์
 2. เตียงผู้ป่วย
 3. ระบบสัญญาณเรียกพยาบาล
 4. โต๊ะคร่อมเตียง
 5. ทีวี สัญญาณเคเบิ้ลทีวี
 6. ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 7. ตู้เสื้อผ้าและชุดเครื่องนอนสำหรับญาติ
 8. แอลกอฮอล์ล้างมือ(สำหรับพยาบาลและผู้ป่วย)
 9. อ่างล้างมือและน้ำยาล้างมือ
 10. ระบบสัญญาณเรียกพยาบาล(ในห้องน้ำ)
 11. อาหารมื้อหลัก
 12. การช่วยเหลืออาบน้ำ/เช็ดตัวและดูแล
 13. กระติกน้ำร้อน
 14. ไมโครเวฟ(รวมในห้องอาหาร)
 15. โทรศัพท์
 16. กระจก
 17. โซฟา
 18. เก้าอี้
 19. พัดลม
 20. ถังขยะแยกชนิดขยะ
 21. ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ได้แก่ จาน ชาม มีด ช้อน ที่ล้างจาน
 22. ห้องน้ำ

ห้องพิเศษ9

 1. ห้องแอร์
 2. เตียงผู้ป่วย
 3. ระบบสัญญาณเรียกพยาบาล
 4. โต๊ะคร่อมเตียง
 5. ทีวี สัญญาณเคเบิ้ลทีวี
 6. ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 7. ตู้เสื้อผ้าและชุดเครื่องนอนสำหรับญาติ
 8. แอลกอฮอล์ล้างมือ(สำหรับพยาบาลและผู้ป่วย)
 9. อ่างล้างมือและน้ำยาล้างมือ
 10. ระบบสัญญาณเรียกพยาบาล(ในห้องน้ำ)
 11. อาหารมื้อหลัก
 12. การช่วยเหลืออาบน้ำ/เช็ดตัวและดูแล
 13. กระติกน้ำร้อน
 14. ไมโครเวฟ(รวมในห้องอาหาร)
 15. โทรศัพท์
 16. กระจก
 17. โซฟา 2 ตัว
 18. เก้าอี้
 19. โต๊ะหนังสือ
 20. พัดลม
 21. ถังขยะแยกชนิดขยะ
 22. โต๊ะทานอาหาร
 23. kitchenware
 24. ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ได้แก่ จาน ชาม มีด ช้อน ที่ล้างจาน
 25. ห้องน้ำ

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์