การบริการ

ตึกว่องวานิช ชั้น 1 สำหรับผู้ป่วยนอก

อาคารล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 1 สำหรับผู้ป่วยนอก

 

 

อาคารล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช
 

อาคาร ล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช เป็นอาคารศูนย์ป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น แต่ละชั้นกว้าง 15 เมตร
ยาว 10 เมตร มีเนื้อที่ภายในอาคารทั้งหมด 6,750 ตารางเมตร โดยที่ชั้นที่ 1 ของอาคารจะประกอบด้วย ห้องตรวจโรค 7 ห้อง, ห้องให้คำปรึกษา 1 ห้อง


 

เคาน์เตอร์ด้านหน้า ตึกว่องวานิช ชั้น 1

เคาน์เตอร์ด้านหน้า ตึกว่องวานิช ชั้น 1

 

เคาน์เตอร์ด้านใน ตึกว่องวานิช ชั้น 1

เคาน์เตอร์ด้านใน ตึกว่องวานิช ชั้น 1

 

ห้องตรวจผู้ป่วย ตึกว่องวานิช ชั้น 1

ห้องตรวจผู้ป่วย ตึกว่องวานิช ชั้น 1

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์