ชนิดมะเร็ง

How To สู้มะเร็ง

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการรักษามะเร็ง เป็นช่งเวลาที่ทรมารทั้งสภาพกายและสภาพจิตใจ แม้บุคลลากรทางการแพทย์ร่วมกันช่วยดูแลรักษาเต็มที่... คงไม่มีใครสามารถรับรู้และเจ้าใจถึงความรู้สึกที่คุณกำลังเผชิญอยู่

แต่... มีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เคยยืนอยู่ ณ จุดเดียวกับคุณ ซึ่งได้ก้าวผ่านช่วงเวลานั้นมาได้และปัจจุบันสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่าง มีความสุข... อยากให้คนไข้ที่กำลังท้อแท้ สิ้นหวัง หมดกำลังใจ ต่อโรค ต่อการรักษา ได้อ่าน บทความที่ส่งมาจากผู้ป่วยที่เคยผ่านจุดนั้นมาค่ะ แล้คุณจะรู้ว่า... คุณไม่ได้เผชิญสภาวะที่ยากลำบากเพียงลำพัง... You are not alone

เรื่องเล่าจากผู้ป่วยมะเร็ง

มะเร็งปอด เรื่องที่ 1
ชนิดมะเร็ง -> มะเร็งปอด
มะเร็งปอด เรื่องที่ 2
ชนิดมะเร็ง -> มะเร็งปอด
มะเร็งหลังโพรงจมูก เรื่องที่ 1
ชนิดมะเร็ง -> มะเร็งหลังโพรงจมูก
มะเร็งต่อมลูกหมาก เรื่องที่ 1
ชนิดมะเร็ง -> มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งศีรษะและลำคอ เรื่องที่ 1
ชนิดมะเร็ง -> มะเร็งศีรษะและลำคอ
มะเร็งเต้านม เรื่องที่ 1
ชนิดมะเร็ง -> มะเร็งเต้านม
มะเร็งปากมดลูก เรื่องที่ 1
ชนิดมะเร็ง -> มะเร็งปากมดลูก
ก้อนเนื้อที่คอ
ชนิดมะเร็ง -> ก้อนเนื้อที่คอ
มะเร็งต่อมลูกหมาก เรื่องที่ 2
ชนิดมะเร็ง -> มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งหลังโพรงจมูก เรื่องที่ 2
ชนิดมะเร็ง -> มะเร็งหลังโพรงจมูก
มะเร็งปากมดลูก เรื่องที่ 2
ชนิดมะเร็ง -> มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม เรื่องที่ 2
ชนิดมะเร็ง -> มะเร็งเต้านม

แชร์เรื่องราวของคุณที่นี่

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์