ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  • นักรังสีการแพทย์ 3
  • นักรังสีการแพทย์ 4

นักรังสีการแพทย์ 3

วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค และมีใบประกอบโรคศิลปะ
ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
อายุระหว่าง 19-35 ปี 
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนระดับ 3 ขั้น 13,310.-บาท
พร้อมเงินค่าครองชีพรายเดือน
เงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์(Top Up)รายเดือน 1,500.-บาท
เงิน พ.ต.ส. 1,000.-บาท

ขั้นตอนการสมัครงาน

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์