ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อแผนก

ห้อง
ตึก
เบอร์โทรศัพท์
OPD เคาน์เตอร์ด้านนอก
ว่องวานิช ชั้น 1
02-256-4100
OPD เคาน์เตอร์ด้านใน
ว่องวานิช ชั้น 1
02-256-4000 ต่อ 3438
ห้องผ่าตัดและฝังแร่
ว่องวานิช ชั้น 3
02-256-4203
เคาน์เตอร์พยาบาล
ว่องวานิช ชั้น 5
02-256-4395
เคาน์เตอร์พยาบาล
ว่องวานิช ชั้น 6
02-256-4394
เคาน์เตอร์พยาบาลเคมีบำบัด
ว่องวานิช ชั้น 6
02-256-4539
ธุรการสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
รัตนวิทยาพัฒน์
02-256-4000 ต่อ 60722-60727
เคาน์เตอร์
เอลิสะเบธ จักรพงษ์
02-256-4334
ห้องฉายรังสี 21EX
เอลิสะเบธ จักรพงษ์
02-256-4000 ต่อ 3434
ห้องฉายรังสี 23EX
เอลิสะเบธ จักรพงษ์
02-256-4000 ต่อ 3435
ห้องฉายรังสี RapidArc
เอลิสะเบธ จักรพงษ์
02-256-4334
ห้องฉายรังสี iX อับดุลราฮิม 02-256-4404
ห้องฉายรังสี TrueBeam 1 อับดุลราฮิม 02-256-4135
ห้องฉายรังสี TrueBeam 2
อับดุลราฮิม
02-256-4406
ห้อง CT Simulator
เอลิสะเบธ จักรพงษ์
02-256-4000 ต่อ 3437
ห้อง Acuity Simulator
เอลิสะเบธ จักรพงษ์
02-256-4334
ห้อง MRI Simulator เอลิสะเบธ จักรพงษ์ 02-256-4334

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์