ร่วมงานกับเรา


สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email address : chulacancer@yahoo.com โทรศัพท์ : 02-256-4100

Download

Download เอกสารและกรอกข้อมูล แล้วส่งกลับมายังอีเมล์

เอกสารสมัครงาน

กรอกรายละเอียด

ให้ทำการกรอกเอกสาร ตามที่ download ในขั้นตอนแรก

ส่งเอกสารทางอีเมล์

แนบเอกสารที่กรอกรายละเอียด ทางอีเมล์

chulacancer@yahoo.com

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

นักรังสีการแพทย์ 3.

วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

หมายเหตุ : มีใบประกอบโรคศิลปะ
เพศ : ไม่จำกัดเพศ
(เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

อายุ : ระหว่าง 19-35 ปี 

อัตราเงินเดือน : ระดับ 3 ขั้น 13,310.-บาท (พร้อมเงินค่าครองชีพรายเดือน)
เงินค่าตอบแทน : เงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์(Top Up)
- รายเดือน 1,500.-บาท
- เงิน พ.ต.ส. 1,000.-บาท

จำนวนที่เปิดรับ : 2 อัตรา

นักรังสีการแพทย์ 3
นักรังสีการแพทย์ 4
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

นักรังสีการแพทย์ 4.

วุฒิ วทม. ฟิสิกส์การแพทย์หรือฉายาเวชศาสตร์

เพศ : ไม่จำกัดเพศ
(เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)

อายุ : ระหว่าง 19-35 ปี

อัตราเงินเดือน : ระดับ 4 ขั้น 16,030.- บาท
เงินค่าตอบแทน : เงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์(Top Up)

- รายเดือน 1,500.-บาท
- เงิน พ.ต.ส. 1,000.-บาท 

จำนวนที่เปิดรับ : จำนวน 1 อัตรา