ยาเคมีบำบัดสูตร Cisplatin/Gemcitabine

รู้จักยารักษามะเร็ง

ยา Cisplatin(ซิส -พลา-ติน) และ Gemcitabine (เจม-ไซ-ตา-บีน) เป็นยาเคมีบำบัดสำหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำยานี้มีสรรพคุณและวิธีใช้หลากหลายขนาดและความถี่ในการให้ยาอาจแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของโรคที่เป็นโดยให้ยา Cisplatinในวันแรกของรอบการรักษาและยา Gemcitabine ในวันที่ 1 และ 8 ของรอบการรักษาให้ซ้ำทุก 3 สัปดาห์นับเป็น 1 รอบทั้งหมดประมาณ 6 รอบหรือให้ยา Gemcitabine ในวันที่ 1, 8และ 15 ของรอบการรักษาให้ซ้ำทุก 4 สัปดาห์นับเป็น 1 รอบประมาณ 5-6 รอบระยะเวลาในการให้ยาประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อครั้งขึ้นกับขนาดยาและสภาวะของผู้ป่วย


ข้อควรระวังระหว่างรับยา
1. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบำบัดประมาณ 30 นาที
2. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที 
3. อาจเกิดความรู้สึกปวดบริเวณที่ให้ยาหรือปวดเมื่อยตามเนื้อตัวระหว่างการให้ยาได้
4. ก่อนให้ยา Cisplatin จะให้สารน้ำปริมาณมากและ mannitol เพื่อป้องกันพิษต่อไตจากยา ซึ่งอาจมีอาการปวดเส้น หากเกิดอาการให้แจ้งพยาบาลเพื่อได้รับการประคบเย็น

อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้
1. หลังได้รับยาประมาณ 2-3 วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่งยาป้องกันอาการให้กลับไปรับประทานต่อที่บ้านต่อเนื่อง
2. ช่วงสัปดาห์แรกหลังรับยาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว ซึ่งจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
3. ยานี้อาจทำให้เกิดการได้ยินลำบาก มีเสียงก้องในหู ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังได้รับยาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หากมีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์
4. ยานี้อาจทำให้เกิดอาการชาปลายมือปลายเท้า การรับความรู้สึกลดลง หรือรู้สึกเหมือนโดนเข็มตำ ควรเพิ่มความระมัดระวังเมื่อใช้ของมีคมหรือหยิบจับของร้อน ถ้าหากอาการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ไม่สามารถหยิบจับของชิ้นเล็ก หรือใส่รองเท้าแตะแล้วหลุดระหว่างเดิน หรือลายมือเปลี่ยน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ

ข้อมูลจากกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ติดต่อสอบถาม ห้องยาว่องวานิช ชั้น 4 โทร 0-2256-4538, หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร 0-2256-4533