ยาเคมีบำบัดสูตร Docetaxel

รู้จักยารักษามะเร็ง

ยา Docetaxel (โด-ซี-แทค-เซล) เป็นสูตรยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิด โดยอาจให้เป็นสูตรเดี่ยวหรือรวมกับยาอื่น โดยทั่วไปมักให้นานประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทุก 3 สัปดาห์นับเป็น 1 รอบการรักษา


ข้อควรระวังระหว่างรับยา
1. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบำบัดประมาณ 30 นาที
2. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที

อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้
1. หลังได้รับยาประมาณ 2-3 วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่งยาป้องกันอาการให้กลับไปรับประทานต่อที่บ้านต่อเนื่อง
2. ช่วงสัปดาห์แรกหลังรับยาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ซึ่งจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
3. หลังรับยาสัปดาห์แรกผู้ป่วยอาจมีผื่นคันขึ้นโดยเฉพาะบริเวณแขนและมือ เล็บอาจเปลี่ยนเป็นสีคล้ำขึ้น 
4. ยา Docetaxel อาจทำให้มีอาการข้างเคียงเช่น อาการบวมน้ำ สังเกตได้จากผู้ป่วยอาจมีอาการหอบเหนื่อย บวมตามแขนขาหนังตา น้ำหนักเพิ่มขึ้น แนะนำให้ผู้ป่วยชั่งน้ำหนักสม่ำเสมอ และหากมีอาการรุนแรงดังกล่าวให้แจ้งแก่แพทย์ผู้รักษา
5. ผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดอาการผมร่วง มักเกิดสัปดาห์ที่ 3-6 หลังจากได้รับยาเคมีบำบัด โดยช่วงแรกอาจเจ็บหนังศีรษะ การตัดผมสั้นอาจทำให้รู้สึกสบายและดูแลง่ายขึ้น หลังจากหยุดยาเคมีบำบัดผมจะค่อยๆขึ้นกลับมาเหมือนเดิม แต่สีผมหรือลักษณะเส้นผมอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลจากกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ติดต่อสอบถาม ห้องยาว่องวานิช ชั้น 4 โทร 0-2256-4538, หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร 0-2256-4533