ยาเคมีบำบัดสูตร R-CHOP

รู้จักยารักษามะเร็ง

ยาสูตร R-CHOP เป็นสูตรยาสำหรับรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Non-Hodgkin ประกอบด้วยยา 5 ตัวดังนี้ Rituximab (ริ-ทู-ซิ-แมบ) Cyclophosphamide (ไซ-โค-ฟอส-ฟา-มาย) Vincristine 
(วิน-คริส-ติน) Doxorubicin (ดอก-โซ-รู-บิ-ซิน) และยาเม็ดรับประทาน Prednisolone (เพร็ด-นิ-โซ-โลน) โดยระยะเวลาการให้ยาให้ทุก 21 วันต่อ 1 รอบการรักษา โดยระยะเวลารักษาทั้งหมดประมาณ 6-8 รอบการรักษา

อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้
1. หลังได้รับยาประมาณ 2-3 วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่งยาป้องกันอาการให้กลับไปรับประทานต่อที่บ้านต่อเนื่อง
2. ผู้ป่วยอาจมีโอกาสติดเชื้อทางเดินหายใจและไวรัสได้ แพทย์อาจสั่งยาป้องกันการติดเชื้อร่วมด้วย โดยต้องรับประทานต่อเนื่องตลอดการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

ข้อควรระวังระหว่างรับยา
1. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบำบัดประมาณ 30 นาที
2. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำให้เกิดอาการแพ้ยาได้หากรู้สึกแน่นหน้าอกหัวใจเต้นผิดปกติใจสั่นเวียนศีรษะหายใจติดขัดต้องแจ้งพยาบาลทันทีเพื่อรีบจัดการแก้ไขอาการที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับยา Rituximab (Mabthera , แมบธีรา) จะได้รับยาป้องกันการแพ้ก่อนทุกครั้ง และมีการติดตามอาการแพ้ยาอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไข้ ความดันโลหิตต่ำ หนาวสั่น แข็งเกร็ง ผื่นลมพิษ คัน หน้าแดง โดยมักพบในผู้ป่วยที่ได้รับยาครั้งแรก หากอาการรุนแรงควรรีบปรึกษาแพทย์
3. หากมีอาการแสบ คัน ปวดบริเวณฉีดยา ควรแจ้งพยาบาลทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดยาออกนอกเส้นเลือด

ข้อมูลจากกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ติดต่อสอบถาม ห้องยาว่องวานิช ชั้น 4 โทร 0-2256-4538, หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร 0-2256-4533