ยาเคมีบำบัดสูตร Trastuzumab

รู้จักยารักษามะเร็ง

ยา Trastuzumab (ทราส-ทู-ซู-แมบ) หรือชื่อการค้า Herceptin (เฮอร์-เซป-ติน)  เป็นการรักษาแบบมุ่งเป้า (Targeted therapy) ออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่มีผลการทดสอบโปรตีน HER2 (เฮอ-ทู) เป็นบวกสำหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำโดยระยะเวลาการให้ยานาน 30-90 นาทีอาจให้ยาทุก 1 สัปดาห์หรือทุก 3 สัปดาห์นับเป็น 1 รอบการรักษาขึ้นกับสูตร โดยช่วงแรกให้คู่กับยาเคมีบำบัด ส่วนช่วงหลังให้เป็นยาเดี่ยว


ข้อควรระวังระหว่างรับยา
1. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน จึงอาจจะได้รับยาฉีดป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบำบัดประมาณ 30 นาที แต่เนื่องจากยา ทราสทูซูแมบ มีรายงานว่าเกิดคลื่นไส้อาเจียนได้น้อย จึงไม่จำเป็นต้องได้รับยาป้องกันทุกราย
2. ยาทุกชนิดอาจทำให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที 

อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้
1. หลังจากได้รับยาผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามตัว ท้องเสีย ได้ อาการดังกล่าวมีรายงานว่าเกิดได้น้อยและความรุนแรงแบบน้อยถึงปานกลาง สามารถบรรเทาได้ด้วยยาตามอาการ และอาการมักจะลดลงในรอบถัดๆไปของการให้ยา
2. ยาอาจมีผลต่อหัวใจจึงต้องมีการตรวจติดตามการทำงานของหัวใจระหว่างการรับยาและหลังจากสิ้นสุดการรับยาหากผู้ป่วยมีอาการหายใจถี่ขึ้น หายใจลำบากเท้าและขาช่วงล่างบวมควรแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที
3. แนะนำให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมตามกำลังเพื่อลดอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ แต่ควรระมัดระวังการออกกำลังที่หักโหมมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เหนื่อยมาก เคยฉายรังสีมาก่อน หรือมีปัญหาด้านการทำงานของปอด

ข้อมูลจากกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ติดต่อสอบถาม ห้องยาว่องวานิช ชั้น 4 โทร 0-2256-4538, หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร 0-2256-4533