ศึกษาดูงาน

ติดต่อสอบถามเรื่องการขอเข้าฝึกอบรมดูงานที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ได้ที่ 02-256-4000 ต่อ 60724