ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่

ในเวลาราชการ สิทธิ 30บาท

 

หมายเหตุ และ รายละเอียด

หากท่านมีสิทธิบัตรประกันสุขภาพ 30 บาท หรือมีสิทธิประกันสังคม กรุณามาโรงพยาบาลก่อนเวลานัดประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อติดต่อขอคูปองที่ ตึก ภปร.ชั้นล่าง ห้องเบอร์ 1-5 เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

หากท่านได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น จะต้องมีจดหมายส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด เพื่อให้ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลต้นสังกัดได้ มิฉะนั้นท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ในเวลาราชการ สิทธิ 30บาท

สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท (ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.)
 

รายการ ราคา (บาท)
Half Body Irradiation 4,100
Total body Irradiation 20,000
การตรวจและกำหนดแผนการรักษาด้วยรังสี ต่อครั้ง 900
การฉายรังสีระหว่างผ่าตัด (IORT) 5,700
การฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาค With Election and MLC ต่อ Field  600
การใส่แร่อิริเดียม-192 ต่อครั้ง 5,800
การฝังแร่อิริเดียม-192 ต่อคอร์ส 6,000
การฉายรังสี SRS ต่อครั้ง 80,000
การคำนวณ SRS ตามแผนการรักษา ต่อครั้ง 10,000
การฉายรังสี SRT ต่อครั้ง 80,000
การคำนวณ SRT ตามแผนการรักษา ต่อครั้ง 10,000
การฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาคพิเศษ MLC ต่อ Field  600
การฉายรังสี IMRT ต่อครั้ง  3,300
การจำลองการฉายรังสี 2 มิติ ต่อครั้ง 800
การคำนวณตามแผนการรักษา 2 มิติ ต่อครั้ง  700
การจำลองการฉายรังสี 3 มิติ ต่อครั้ง 4,100
การคำนวณตามแผนการรักษา 3 มิติ ต่อครั้ง 4,000
การทำอุปกรณ์ยึดอวัยวะในการฉายรังสี (Mask) 2,400
การคำนวณตามแผนการรักษาแบบ IMRT ต่อครั้ง  7,900
ค่าตรวจด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก 8,000