ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่

ในเวลาราชการ สิทธิประกันสังคม

 

หมายเหตุ และ รายละเอียด

หากท่านมีสิทธิบัตรประกันสุขภาพ 30 บาท หรือมีสิทธิประกันสังคม กรุณามาโรงพยาบาลก่อนเวลานัดประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อติดต่อขอคูปองที่ ตึก ภปร.ชั้นล่าง ห้องเบอร์ 1-5 เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

หากท่านได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น จะต้องมีจดหมายส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด เพื่อให้ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลต้นสังกัดได้ มิฉะนั้นท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ในเวลาราชการ สิทธิประกันสังคม

อัตราค่าบริการทางรังสีรักษาในเวลาราชการ (8.00-16.00 น.)

สิทธิประกันสังคม ข้าราชการเบิกจ่ายตรง รัฐวิสาหกิจ

 

รายการ เบิกได้
ค่าจำลองการฉายรังสี (Acuity) ต่อครั้ง 1.000
ค่าจำลองการฉายรังสี 3 มิติ (CT Simulation) ต่อครั้ง 6,000
ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนในเทคนิคการใส่แร่ 6,000
ค่าสารทึบรังสีและเวชภัณฑ์ ต่อขวด(50cc) 750
การฉายรังสีทั่วลำตัว/ครึ่งลำตัว (TB/HB)/ การรักษาตามแผน 10,000
การจำลองการรักษาด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI Simulation) 8,000
การฉายรังสีตามการหายใจ (Respiratory gating) ต่อคอร์ส 25,000
การจำลองการฉายรังสีด้วยเครื่องควบคุม (Respiratory gating) ต่อคอร์ส 25,000
การทำอุปกรณ์ยึดอวัยวะในการฉายรังสี ต่อชิ้น 3,000
การทำ customized block ต่อครั้ง 2,000
ค่าฟิล์มต่อแผ่น 300
ค่าเอกชเรย์คอมพิวเตอร์ตรวจสอบตำแหน่ง 1,800
การคำนวณตามแผนการรักษา 2 มิติ ต่อครั้ง 800
การคำนวณตามแผนการรักษา 3 มิติ ต่อครั้ง 6,000
การคำนวณตามแผนการรักษาแบบ IMRT ห่อครั้ง 10,000
การคำนวณ IMRT โรคอื่นๆ ต่อครั้ง -
การคำนวณตามแผนการรักษา SRS, SRT ต่อครั้ง 10,000
ค่าฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งพิเศษ MLC ต่อ field 600
ค่าฉายรังสี IMRT ต่อครั้ง 4,000
การฉายรังสีด้วยลำแสงอิเลคตรอน ต่อ field 700
ค่าฉายรังสี 3D CRT 2,500
ค่าฉายรังสี IMRT (เกินสิทธิ) -
ค่าฉายรังสี SRS 80,000
ค่าฉายรังสี SRT 80,000

 

***หากท่านมีสิทธิบัตรประกันสุขภาพ 30 บาท หรือมีสิทธิประกันสังคม กรุณามาโรงพยาบาลก่อนเวลานัดประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อติดต่อขอคูปองที่ ตึก ภปร.ชั้นล่าง ห้องเบอร์ 1-5 เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
***หากท่านได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น จะต้องมีจดหมายส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด เพื่อให้ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลต้นสังกัดได้ มิฉะนั้นท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด