ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่

ตึกว่องวานิช ชั้น 1 สำหรับผู้ป่วยนอก

อาคารล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 1 สำหรับผู้ป่วยนอก

อาคาร ล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช เป็นอาคารศูนย์ป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น แต่ละชั้นกว้าง 15 เมตร
ยาว 10 เมตร มีเนื้อที่ภายในอาคารทั้งหมด 6,750 ตารางเมตร โดยที่ชั้นที่ 1 ของอาคารจะประกอบด้วย ห้องตรวจโรค 7 ห้อง, ห้องให้คำปรึกษา 1 ห้อง

ตึกว่องวานิช ชั้น 1 สำหรับผู้ป่วยนอก

อาคารล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 1 สำหรับผู้ป่วยนอก

อาคาร ล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช เป็นอาคารศูนย์ป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น แต่ละชั้นกว้าง 15 เมตร ยาว 10 เมตร มีเนื้อที่ภายในอาคารทั้งหมด 6,750 ตารางเมตร โดยที่ชั้นที่ 1 ของอาคารจะประกอบด้วย ห้องตรวจโรค 7 ห้อง, ห้องให้คำปรึกษา 1 ห้อง

ห้องตรวจผู้ป่วย ตึกว่องวานิช ชั้น 1

เคาน์เตอร์ด้านใน ตึกว่องวานิช ชั้น 1

เคาน์เตอร์ด้านใน ตึกว่องวานิช ชั้น 1