ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่

ตึกว่องวานิช ชั้น 5,6,7 สำหรับผู้ป่วยใน

การบริการยารักษามะเร็งแบบผู้ป่วยใน (นอนในโรงพยาบาล)

การให้ยาเคมีบำบัดแบบนอนในโรงพยาบาล ให้บริการที่อาคาร ล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช ซึ่งอาคารศูนย์ป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น แต่ละชั้นกว้าง 15 เมตร ยาว 10 เมตร มีเนื้อที่ภายในอาคารทั้งหมด 6,750 ตารางเมตร ชั้นที่ 5,6,7 จะเป็นหอผู้ป่วยสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ให้บริการนอนพักรักษาตัวสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี หรือยารักษามะเร็ง โดยจะแบ่งตามเพศ ดังนี้5th floor ward: female cancer patients
ชั้น 5 - หอผู้ป่วยหญิง
ชั้น 6 - หอผู้ป่วยชาย
ชั้น 7 - หอผู้ป่วยพิเศษ
แพทย์สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จะพิจารณาตามความเหมาะสมที่จะรับผู้ป่วยไว้รักษาตัว

ตึกว่องวานิช ชั้น 5,6,7 สำหรับผู้ป่วยใน

อัตราค่าห้องพัก
 

ชนิดเตียง ราคาต่อคืน (บาท)
- เตียงสามัญ 500
- เตียงพิเศษ  

          - พิเศษ 1

700

          - พิเศษ 2

900

         - พิเศษ 3

1,000

          - พิเศษ 4

1,200

          - พิเศษ 5**

1,300

          - พิเศษ 6***

1,600

          - พิเศษ 7

2,200

          - พิเศษ 8

2,600

         - พิเศษ 9***

2,900

         - พิเศษ 10

3,800

         - พิเศษ 11

4,200

*หอผู้ป่วยชั้น 5 และชั้น 6
**หอผู้ป่วยชั้น 6
***หอผู้ป่วยชั้น 7


จำนวนเตียงแต่ละชั้น

หอผู้ป่วย ชั้น 5  จำนวน 28 เตียง
   - เตียงสามัญ จำนวน 16 เตียง (สามััญชาย ห้องละ 5 เตียง, สามัญหญิง ห้องละ 8 เตียง, สามัญสำหรับผู้ป่วยดื่มน้ำแร่ I131 3 เตียง
  - เตียงพิเศษ2 จำนวน 12 เตียง (พิเศษ2 หญิง ห้องละ 5 เตียง, พิเศษ 2 หญิง ห้องละ 7 เตียง)

หอผู้ป่วย ชั้น 6 จำนวน 17 เตียง

  - เตียงสามัญชาย ห้องละ 8 เตียง
 - เตียงพิเศษ2 ชาย ห้องละ 7 เตียง
 - เตียงพิเศษ5 ห้องละ 2 เตียง (สำหรับผู้ป่วยดื่มน้ำแร่ I131)

หอผู้ป่วยชั้น 7 จำนวน 10 เตียง
  - เตียงพิเศษ6 จำนวน 9 เตียง
  - เตียงพิเศษ9 จำนวน 1 เตียง